Private equity

Vi har omfattande erfarenhet av att biträda grundare vid fondetablering. Våra klienter kan vara typiska riskkapitalfonder såsom venture capital fonder eller buyout fonder eller t.ex. fund of funds, mezzanin eller fastighetsfonder. Vi har kunskap, knowhow och nätverk för att kunna hantera fondresningar i såväl Sverige som de vanliga utländska jurisdiktionerna som t.ex. Jersey och Guernsey. Vi hjälper till med strukturfrågor, upprättande av relevanta fondavtal, förhandlingar med investerarna i fonden, framtagande av interna avtal m.m. Vi ger även löpande juridisk rådgivning till fonden under dess livstid.

Våra uppdrag ser mycket olika ut beroende på i vilken fas ett management team befinner sig. Om vi t.ex. biträder grundarna i en nystartad fond är vi ofta med från ax till limpa och hjälper till med att, genom framtagande av fondavtalen, bygga själva affärsmodellen. Företräder vi istället ett etablerat management team i en ny fondresning kan arbetet främst handla om att (i samråd med skatteexperter) säkerställa att tidigare använd legal struktur håller med iakttagande av aktuella lagar och förordningar, förhandla eventuella nya villkor med investerarna och i övrigt tillse att processen löper effektivt.

Vi följer löpande lagstiftning, regleringar och trender på området och har gott samarbete med några av Sveriges ledande skattejurister. Med 30 års gemensam erfarenhet av fondetableringar i ett tajt, resurseffektivt team kan vi erbjuda ett riktigt bra alternativ till advokatbyråetablissemanget.

Vi företräder även riskkapitalfonder vid investeringar i och avyttringar av innehav i portföljbolag och hjälper bl.a. till med due diligence, upprättande och förhandling av överlåtelseavtal, investeringsavtal, aktieägaravtal och relevant bolagsformalia. Mer om detta kan du läsa om under Företagsförvärv.

Vi företräder även investerare vid investeringar i riskkapitalfonder. Mer om detta kan du läsa om under Alternativa Investeringar.