Alternativa investeringar

Vårt team inom alternativa investeringar har tillsammans fokuserat på denna typ av processer och villkor i över 15 år, och har de senaste åren assisterat investerare och grundare i över 100 fondresningar.

Rådgivning till investerare

Vi har biträtt nordiska investerare vid deras alternativa investeringar över hela världen i över 15 år.

Våra klienter representerar flera av Sveriges och Nordens största institutionella investerare (varav vårt upphandlade uppdrag inom alternativa investeringar för Tredje AP-fonden är offentligt), såsom försäkrings- och pensionsföretag.

Våra klienter är ofta, på grund av sin storlek, ankarinvesterare (”corner stone investors”) i fonderna, vilket innebär att vi har stor vana av rådgivning, process och förhandling av samtliga grundläggande juridiska och kommersiella villkor i fonderna. Även för s.k. re-ups och mindre investerare har vi en väl genomarbetad och effektiv process.

Vi är vana att arbeta med fondinvesteringar internationellt och har de senaste åren bland annat assisterat vid utländska investeringar i Luxembourg, Delaware, Hong-Kong, Shanghai, Nya Zeeland och Australien samt på Jersey och Cayman.

Vi tillhandahåller också kurser inom alternativa investeringar, och vår kurs ”Key Terms in Alternative Investment Funds Investments” har varit mycket populär bland våra institutionella klienter. Den första kursen hölls våren 2018 och blev övertecknad på kort tid.

Vårt mål är att hjälpa våra klienter att fatta goda och väl underbyggda affärsmässiga beslut och samtidigt att ha ett bra tempo och en smidig och trevlig process.

Rådgivning till grundare

Vi har arbetat i över 15 år med etablering och strukturering av svenska fonder, investeringsbolag, joint ventures, fastighetsklubbar och andra liknande strukturer. Flera av de strukturer vi har varit med att etablera är idag bolag i mångmiljardklassen.

Vi strävar efter att ta ett helhetsgrepp när vi assisterar med en fondresningsprocess. Att resa kapital till en fond eller ett joint venture kan vara en krånglig och tidskrävande process, oavsett om man har gjort det många gånger tidigare eller om det är första gången. Strukturella, kommersiella, regulatoriska och ägarmässiga frågeställningar uppkommer som många gånger, utan att det är tydligt, får bäring på övriga villkor och förutsättningar.

Vårt mål är att underlätta hela resan för vår klient, från den första power point presentationen och fram till undertecknade avtal, och att lyfta vår klient så att den får bästa möjliga förutsättningar för att realisera sitt företag.