service_icon_privequity

PRIVATE
EQUITY

Vi biträder grundare vid fondetableringar i Sverige och utomlands.Vi hjälper till med strukturfrågor, upprättande av relevanta fondavtal, förhandlingar med investerarna i fonden, framtagande av interna avtal m.m.

Läs mer

service_icon_acquisition

FÖRETAGS-
ÖVERLÅTELSER

Vi biträder säljare, köpare och finansiella rådgivare vid köp eller försäljning av aktier eller rörelsegrenar inom olika branscher. Vi genomför såväl due diligence för köpares räkning som säljarens förberedande genomgång av företaget (så kallad säljar-due diligence).

Läs mer


Du kan få hjälp även inom följande områden: