Per Josephson

Trainee

Företagsförvärv, private equity, kommersiella avtal

0700-37 37 15

Per arbetar med företagsöverlåtelser, private equity och alternativa investeringar. Per deltar även som biträde i allmänna bolagsrättsliga ärenden, exempelvis rörande bolagsstämmor, kapitalanskaffning, kapitalskydd samt vd- och styrelseansvar. Per skriver också rättsutredningar samt granskar och upprättar kommersiella avtal.

Erfarenhet:

2017 – Sander Renström Berg Advokat, trainee

2015 – 2015 Grey Advokatbyrå, juristassistent

Utbildning:

2017 Juristexamen, Stockholms universitet

2016 Studier i juridik, Victoria University of Wellington

Språk:

Engelska