Malin Jansson

Advokat

Företagsförvärv, private equity, kommersiella avtal

08-50 10 26 70

0736-93 75 10

Malin arbetar främst inom verksamhetsområdena företagsöverlåtelser, kommersiella avtal och bolagsrätt. Malin har erfarenhet av att ge löpande rådgivning i bolagsrättsliga frågor och har biträtt vid ett flertal företagsöverlåtelser och s.k. due diligence (DD). Malin har även erfarenhet av att upprätta, förbättra och förhandla kommersiella avtal samt upprättar rättsutredningar och analyser .

Erfarenhet:

2015 – Sander Renström Berg Advokat

2015 – 2015 Kompass Advokat, biträdande jurist

2014 – 2015 Kompass Advokat, trainee

2013 – 2013 Kammarrätten i Stockholm, uppsatspraktikant

2012 – 2012 Legio Advokatfirma, praktikant

Utbildning:

2014 Jur.kand., Stockholms universitet

2013 Studier i affärsjuridik, City University of Hong Kong

2007 Samhällsvetenskaplig linje med inriktning internationell ekonomi, Danderyds gymnasium

Språk:

Engelska