Kristina Lemke

Jur.kand. & biträdande jurist

Alternativa Investeringar, Private Equity

0705-20 23 91

Kristina arbetar med alternativa investeringar och private equity. Kristina biträder vid svenska och utländska fond- och kapitalresningar och fondinvesteringar avseende bl.a. private equityfonder, fastighetsfonder, investmentbolag, joint ventures och andra långsiktiga samarbets- och investeringslösningar. Kristina assisterar vid upprättande, granskning och förhandling av fondavtal och andra kommersiella avtal samt biträder med bolagsrättslig administration och utredningar.

Erfarenhet:

2017 – Sander Renström Berg Advokat, biträdande jurist

2016 – 2017 Advokatfirman Delphi, biträdande jurist

2015 – 2015 Advokatfirman Delphi, uppsatspraktikant

Utbildning:

2016 Juristexamen, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Språk:

Engelska