Kristina Lemke

Jur.kand. & biträdande jurist

Private equity, alternativa investeringar, företagsförvärv

0705-20 23 91

Kristina arbetar med privat fondjuridik och M&A, främst på fastighets- och riskkapitalmarknaden. Vidare biträder Kristina med bolagsrättsliga utredningar och granskar och skriver kommersiella avtal.

Erfarenhet:

2017 – Sander Renström Berg Advokat, biträdande jurist

2016 – 2017 Advokatfirman Delphi, biträdande jurist

2015 – 2015 Advokatfirman Delphi, uppsatspraktikant

Utbildning:

2016 Juristexamen, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Språk:

Engelska