Johanna Gunnarsson

Advokat

Alternativa Investeringar, Private Equity

08-501 026 72

0707-75 59 70

Johanna arbetar med alternativa investeringar och private equity. Johanna biträder vid svenska och utländska fond- och kapitalresningar och fondinvesteringar avseende bl.a. private equityfonder, fastighetsfonder, investmentbolag, joint ventures och andra långsiktiga samarbets- och investeringslösningar. Johanna assisterar vid upprättande, granskning och förhandling av fondavtal och andra kommersiella avtal samt biträder med bolagsrättslig administration och utredningar.

Erfarenhet:

2015 – Sander Renström Berg Advokat, advokat

2014-2015 Advokatfirman Nordia, biträdande jurist

2013-2014 Örebro tingsrätt, tingstjänstgöring

2012-2013 Transcom CMS, jurist

Utbildning:

2012 Jur.kand., Örebro universitet

2011 Studier i juridik, Karl-Franzens-Universität i Graz

2006 Samhällsvetenskaplig linje med inriktning språk och ekonomi, Alléskolan Hallsberg

Språk:

Engelska

Tyska