Johanna Gunnarsson

Advokat

Private equity, alternativa investeringar, företagsförvärv

08-501 026 72

0707-75 59 70

Johanna arbetar med privat fondjuridik och M&A, främst på fastighets- och riskkapitalmarknaden. Vidare biträder Johanna med bolagsrättsliga utredningar och granskar och skriver kommersiella avtal.

Erfarenhet:

2015 – Sander Renström Berg Advokat, advokat

2014-2015 Advokatfirman Nordia, biträdande jurist

2013-2014 Örebro tingsrätt, tingstjänstgöring

2012-2013 Transcom CMS, jurist

Utbildning:

2012 Jur.kand., Örebro universitet

2011 Studier i juridik, Karl-Franzens-Universität i Graz

2006 Samhällsvetenskaplig linje med inriktning språk och ekonomi, Alléskolan Hallsberg

Språk:

Engelska

Tyska