Johan Renström

Partner & Advokat

Private Equity, företagsförvärv, alternativa investeringar

08-50 10 26 74

0706-024 868

Johan har omfattande erfarenhet av att biträda företag, institutioner och riskkapitalfonder vid företagsöverlåtelser och omstruktureringar i Sverige och utomlands. Johan har även företrätt såväl investerare som management vid ett stort antal etableringar av riskkapitalfonder i Sverige och utomlands och därefter löpande hantering av dessa. Vidare har Johan bred erfarenhet av bolagsrättsliga frågor samt upprättande av kommersiella avtal av olika slag, bl.a. aktieägaravtal, handelsbolagsavtal, aktieöverlåtelseavtal, inkråmsöverlåtelseavtal, investeringsavtal, finansieringsavtal, leverantörsavtal, licensavtal, optionsavtal, anställningsavtal.

Erfarenhet:

2015 – SRB Advokat, partner och advokat

2010 – 2015 Kompass Advokat, partner och advokat

2000 – 2010 White & Case Advokat, counsel och advokat

1999 – 1999 Amu Växa, Lärare i affärsjuridik och rättskunskap

1998 – 1999 Göteborgs universitet, Studentjurist för studenter vid Göteborgs universitet

1998 – 1999 Robinson Crusoe-projektet, Juridisk rådgivare till nyföretagare i Göteborg

Utbildning:

1999 Jur.kand., Göteborgs universitet

1998 Sokratesstipendiat vid Katholieke Universiteit, Nijmegen, Nederländerna

1993 – 1995 Ekonomi och statskunskap (programmet för Pol Mag), Göteborgs universitet

Språk:

Flytande juridisk engelska