Johan Berg

Partner & Advokat

Private Equity, företagsförvärv, tvister, innovationsbolag

08-50 10 26 75

0768-827 812

Johan arbetar framför allt med företagsöverlåtelser och kommersiella avtal och har omfattande erfarenhet av att bistå industriella och finansiella aktörer, särskilt riskkapitalbolag, vid svenska och internationella transaktioner, investeringar och omstruktureringar. Johan företräder även klienter i samband med kommersiella tvister i skiljeförfaranden och domstolsprocesser. Johan har därutöver särskild erfarenhet av att företräda management teams vid etableringar av riskkapitalfonder i Sverige och utomlands samt med den löpande rådgivningen och hanteringen av fonderna. Många av Johans klienter är verksamma inom kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher.

Johan har föreläst om M&A vid universitet och är författare av artiklar inom M&A och Private Equity. Johan vann ILO Client Choice Awards i kategorin M&A Sweden år 2015 och år 2017.

Erfarenhet:

CV

Sander Renström Berg Advokat, advokat, –  2015

Kompass Advokat, 2011- 2015

White & Case Advokat

Tings- och hovrättstjänstgöring

Utbildning:

2001 Jur.kand., Stockholms universitet, samt studier i ekonomi och psykologi

2000 Utbytesstudier, Hannover universitet

1999 Studier i engelsk rätt, London School of Economics

Språk:

Engelska