Sander Renström Berg har biträtt MYBW Office Management vid förvärv

Sander Renström Berg har biträtt MYBW Office Management i samband med dess förvärv av Office IT Partner Helsingborg AB (namnändrat till MYBW Office Management IT Helsingborg AB). Genom förvärvet expanderar och stärker MYBW Office Management sin position i Öresundsregionen och i Sverige. Från Sander Renström Berg medverkade Johan Renström och Malin Jansson.