SRB Advokat har biträtt Folksam vid etablering av ny fond

SRB Advokat har biträtt Folksam vid etableringen av AIPP Folksam Europe II, en fond-i-fond som Folksam lanserat tillsammans med Aberdeen. AIPP Folksam Europe II ska investera i fastigheter och är enbart öppen för bolag inom Folksamgruppen. Avsikten är att investera 300 miljoner euro på den europiska fastighetsmarknaden under de kommande tre till fyra åren med ett initialt belopp om 100 miljoner euro. Investeringarna ska huvudsakligen göras i onoterade fonder, men potentiellt även i joint-ventures och saminvesteringar. Från SRB Advokat medverkade Frida Sander (ansvarig delägare), Johanna Gunnarsson och Kristina Lemke. Ytterligare information om affären kan läsas på följande länk: https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/folksam-och-aberdeen-lanserar-ny-fastighetsfond/