Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid omstrukturering

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid omstrukturering av Heimstaden Bostad i samband med förvärv av fastigheter i Norden till ett sammanlagt värde av ca 30 miljarder kr. Efter genomförda förvärv uppgår koncernens fastighetsvärde till ca 57,5 miljarder kr. Heimstaden Bostad bildades 2013 av Alecta, Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser samt Heimstaden AB (publ.) och har som affärsmodell att tillhandahålla bostadsfastigheter med tydlig fokus på långsiktighet, hög förvaltningskvalitet, hållbarhetsarbete, kompletterat med viss nyproduktion. Sander Renström Berg har biträtt Alecta i samband med etablering och omorganisation av strukturen sedan 2013.

Läs mer här och här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och advokat Johanna Gunnarsson.