Kommersiella avtal

Nya eller omförhandlade avtal, vässade inköpsbestämmelser eller allmänna villkor för försäljning kan snabbt förbättra såväl kommersiella villkor som leveranssäkerhet och betalningsströmmar. Vi upprättar, omförhandlar och går igenom olika avtalstyper inom den kommersiella avtalsrättens område, till exempel samarbetsavtal, inköpsvillkor, avsiktsförklaringar/letters of intent, aktieägaravtal och investeringsavtal.

Vi går igenom avtalsmallar samt föreslår formuleringar som direkt stärker vår klients ställning. Vi går även igenom avtalsförslag och offertvillkor från kunder eller leverantörer, så att du snabbt kan återkoppla till dem, och hjälper till att skriva egna avtal eller villkor. Vi hjälper också till med genomgång och förbättring av standardavtal, avtalshantering m.m.

Vid avtalsförhandlingar kan vi finnas med som stöd, antingen vid förhandlingsbordet eller i kulisserna. Vi hjälper till att nå ett avslut som fungerar både just nu och på lång sikt.