Innovation

Vi har djup kunskap och kommersiell förståelse från att biträda klienter inom kunskapsbaserade, innovativa och teknikintensiva branscher såsom IT, telekom och teknologi, media och life sciences (läkemedel, medicinteknik och bioteknik). Vi företräder såväl bolag i tidiga skeden som internationellt etablerade aktörer.

Vårt arbete består bl.a. i att biträda klienter avseende immaterialrättsliga och regulatoriska frågor och i samband med förhandlingar av kommersiella avtal, såsom forsknings- och utvecklingsavtal, tillverkningsavtal, licensavtal, samarbetsavtal och övriga avtal för den löpande verksamheten. Vi har gedigen erfarenhet av att företräda klienter i samband med större projekt, transaktioner och strategiska investeringar liksom tvister inom området.

Vi har etablerade relationer med utländska advokatbyråer och experter för ärenden som kräver expertis i utländsk rätt och kan sätta ihop internationella team särskilt anpassade för det aktuella ärendet.