Bolagsrätt

Bolagsrätten är ett centralt rättsområde med stor betydelse i många affärsjuridiska ärenden. Vi hjälper företag med all form av bolagsrättslig rådgivning, bl.a.:

• bolagsbildning,
• kapitalanskaffning (t.ex. nyemission av aktier/teckningsoptioner/konvertibler)
• bolagsstämma
• styrelsefrågor
• bolagsordning
• aktieägaravtal
 / handelsbolagsavtal
• bolagsstyrning
/corporate governance
• fusion/delning
• säkerheter/låneförbud