SRB Advokat företräder investerare vid miljardinvestering i fastigheter

SRB Advokat företrädde Alecta och Kåpan Pensioner vid miljardaffär när fastighetsbolaget Profi förvärvade Infracity, en större affärspark i Upplands Väsby norr om Stockholm. Teamet hos SRB Advokat bestod av Frida Lundquist (ansvarig delägare), Johan Renström, Camilla Dath och Karin Schurmann.