Sander Renström Berg rådgivare vid Hemfosas börsintroduktion

Sander Renström Berg företrädde majoriteten av de institutionella investerarna, däribland Alecta, Folksam, KPA, If och Ikano, i samband med börsintroduktionen av Hemfosa.Sander Renström Berg team bestod av Frida Lundquist (ansvarig delägare), Camilla Dath och Karin Schurmann. Frida har biträtt de institutionella investerarna sedan starten av Hemfosa år 2009.

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter som har ett fastighetsvärde på ca 18.5 miljarder kronor. Hemfosas aktier togs upp till handel på Nasdaq OMX Stockholm den 21 mars 2014. Läs mer här.

Sander Renström Berg hanterar ny finansieringsrunda i Lönnbacken

Sander Renström Berg har biträtt Lönnbacken Fastigheter AB och dess investerare vid ny finansieringsrunda i Lönnbacken. Genom kapitalanskaffningen har investeringskapaciteten ökat från ca 3,5 miljarder kronor till ca 4,5 miljarder kronor. Vårt team bestod av ansvarig delägare Frida Lundquist och Camilla Dath. Läs mer i Fastighetsvärlden.

Sander Renström Berg företräder MYBW Office Management

Sander Renström Berg har företrätt MYBW Office Management vid dess förvärv av Hermelin IT-partner AB. Vårt team bestod av ansvarig delägare Johan Renström tillsammans med Johan Berg, Camilla Dath och Karin Schurmann. Läs mer här.