SRB Advokat rådgivare vid Hemfosas börsintroduktion

SRB Advokat företrädde majoriteten av de institutionella investerarna, däribland Alecta, Folksam, KPA, If och Ikano, i samband med börsintroduktionen av Hemfosa. SRB Advokats team bestod av Frida Lundquist (ansvarig delägare), Camilla Dath och Karin Schurmann. Frida har biträtt de institutionella investerarna sedan starten av Hemfosa år 2009.

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter som har ett fastighetsvärde på ca 18.5 miljarder kronor. Hemfosas aktier togs upp till handel på Nasdaq OMX Stockholm den 21 mars 2014. Läs mer här.

SRB Advokat medverkar i Ahlsells norska expansion

SRB Advokat har biträtt Ahlsell i de svenska delarna vid förvärvet av Proffpartner-gruppen från norska Jernia. Vårt team bestod av Johan Berg, ansvarig delägare, tillsammans med Camilla Dath. Lär mer här.

SRB Advokat hanterar ny finansieringsrunda i Lönnbacken

SRB Advokat har biträtt Lönnbacken Fastigheter AB och dess investerare vid ny finansieringsrunda i Lönnbacken. Genom kapitalanskaffningen har investeringskapaciteten ökat från ca 3,5 miljarder kronor till ca 4,5 miljarder kronor. Vårt team bestod av ansvarig delägare Frida Lundquist och Camilla Dath. Läs mer i Fastighetsvärlden.

SRB Advokat företräder MYBW Office Management

SRB Advokat har företrätt MYBW Office Management vid dess förvärv av Hermelin IT-partner AB. Vårt team bestod av ansvarig delägare Johan Renström tillsammans med Johan Berg, Camilla Dath och Karin Schurmann. Läs mer här.

SRB Advokat i läkemedelstransaktion

SRB Advokat har genom ansvarig delägare Johan Berg och Johan Renström företrätt MedCaps dotterbolag Unimedic vid förvärv av Cross Pharma AB med dotterbolag. Läs mer här.

SRB Advokat företräder Scope Growth III L.P

SRB Advokat har biträtt Scope Growth III L.P.s vid dess investering i Zenterio AB (publ) via en riktad nyemission. Vårt team bestod av ansvarig delägare Johan Renström tillsammans med Johan Berg. Läs mer här.