Sander Renström Berg hanterar ny finansieringsrunda i Lönnbacken

Sander Renström Berg har biträtt Lönnbacken Fastigheter AB och dess investerare vid ny finansieringsrunda i Lönnbacken. Genom kapitalanskaffningen har investeringskapaciteten ökat från ca 3,5 miljarder kronor till ca 4,5 miljarder kronor. Vårt team bestod av ansvarig delägare Frida Lundquist och Camilla Dath. Läs mer i Fastighetsvärlden.

Sander Renström Berg företräder MYBW Office Management

Sander Renström Berg har företrätt MYBW Office Management vid dess förvärv av Hermelin IT-partner AB. Vårt team bestod av ansvarig delägare Johan Renström tillsammans med Johan Berg, Camilla Dath och Karin Schurmann. Läs mer här.

Sander Renström Berg företräder investerare vid miljardinvestering i fastigheter

Sander Renström Berg företrädde Alecta och Kåpan Pensioner vid miljardaffär när fastighetsbolaget Profi förvärvade Infracity, en större affärspark i Upplands Väsby norr om Stockholm.Teamet hosSander Renström Berg bestod av Frida Lundquist (ansvarig delägare), Johan Renström, Camilla Dath och Karin Schurmann.