Sander Renström Berg företräder Scope Growth III L.P

Sander Renström Berg har biträtt Scope Growth III L.P.s vid dess förvärv av hälften av modeföretaget Happy Socks AB. Vårt team bestod av ansvarig delägare Johan Renström tillsammans med Anna Sundberg, Johan Berg, Anna Lööv och Camilla Dath. Läs mer här.


Sander Renström Berg assisterade vid 2014 års sjunde största fastighetstransaktion

Sander Renström Berg biträdde vid Lönnbackens förvärv av Roxanne med 34 fastigheter till en köpeskilling om 3 miljarder kr. Ägare till Lönnbacken är Kåpan Pensioner, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Kyrkans Pensionskassa, AI Pension och Alecta. Sander Renström Berg team bestod av Frida Lundquist, ansvarig delägare, Camilla Dath och Karin Schurmann. Läs mer här.

Sander Renström Berg växer mest

Enligt Affärsvärldens jämförelse av de ledande svenska affärsbyråerna växte Sander Renström Berg mest i branschen under förra året. Läs listorna här

Sander Renström Berg rådgivare vid Lönnbackens förvärv av Roxanne, 3 mdr i fastighetsvärde

Sander Renström Berg har biträtt vid Lönnbackens förvärv av Roxanne Fastighetsfond, en transaktion genom vilken Lönnbacken förvärvat fastigheter för ca 3 miljarder kronor. I samband med förvärvet har Lönnbackens ägarstruktur gjorts om och investerarna tillskjutit nytt kapital. Läs mer här och här. Teamet från Sander Renström Berg har främst bestått av Frida Lundquist, ansvarig delägare, Camilla Dath och Karin Schurmann.

Lönnbacken är ett fastighetsbolag som investerar i äldreboenden och samhällsfastigheter. Efter transaktionen äger Lönnbacken fastigheter till ett värde om 6,5 miljarder. Lönnbacken ägdes tidigare av Alecta, Ai Pension och Kyrkans Pensionskassa. I samband med transaktionen har Kåpan och Stiftelsen för Strategisk Forskning tillträtt som ägare.

Sander Renström Berg rådgivare vid Hemfosas börsintroduktion

Sander Renström Berg företrädde majoriteten av de institutionella investerarna, däribland Alecta, Folksam, KPA, If och Ikano, i samband med börsintroduktionen av Hemfosa.Sander Renström Berg team bestod av Frida Lundquist (ansvarig delägare), Camilla Dath och Karin Schurmann. Frida har biträtt de institutionella investerarna sedan starten av Hemfosa år 2009.

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter som har ett fastighetsvärde på ca 18.5 miljarder kronor. Hemfosas aktier togs upp till handel på Nasdaq OMX Stockholm den 21 mars 2014. Läs mer här.

Sander Renström Berg hanterar ny finansieringsrunda i Lönnbacken

Sander Renström Berg har biträtt Lönnbacken Fastigheter AB och dess investerare vid ny finansieringsrunda i Lönnbacken. Genom kapitalanskaffningen har investeringskapaciteten ökat från ca 3,5 miljarder kronor till ca 4,5 miljarder kronor. Vårt team bestod av ansvarig delägare Frida Lundquist och Camilla Dath. Läs mer i Fastighetsvärlden.