Sander Renström Berg rådgivare till Alecta vid förvärv av fastighetsportfölj

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid Nordhalla Fastigheter AB:s (efter tillträdesdagen ”Heimstaden Bostad AB”) förvärv av en fastighetsportfölj värd 10,6 miljarder kronor från Heimstaden AB. Nordhalla ägs av Heimstaden Investment, Alecta, Sandviks och Ericssons pensionsstiftelser samt nyckelpersoner hos Heimstaden. Tillträdet av fastighetsportföljen beräknas ske under tredje kvartalet 2016 och Nordhallas fastighetsbestånd kommer därmed att växa till 440 fastigheter med ett totalt marknadsvärde om 16,9 miljarder kronor.

Läs mer här och här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

Sander Renström Berg rådgivare till Probi vid förvärv

Sander Renström Berg har biträtt Probi i samband med ingående av avtal med det svenska bioteknikbolaget Probac om en licensiering av två probiotiska stammar inom affärsområdet Functional Food för användning inom livsmedelsapplikationer, i första hand mejeriprodukter. Licensen omfattar den globala marknaden, undantaget Norden. Stammarna används för närvarande i Verums produktsortiment, producerat av Norrmejerier som innehar rättigheterna för den nordiska marknaden. Avtalet inkluderar även förvärv av rättigheterna till två termostabila bakteriestammar som kan utvecklas för nya produktapplikationer. Johan Berg (ansvarig delägare) och Malin Jansson har medverkat från Sander Renström Berg.

Sander Renström Berg rådgivare till Alecta vid etablering av logistikbolag

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid etableringen av Logistikfastigheter Sverige AB tillsammans med Bockasjö AB. Bolaget, som ägs till lika delar av Alecta och Bockasjö, är ett fastighetsbolag inom logistikbranschen. Syftet är att inom fem år bygga upp ett betydande bestånd av logistikfastigheter på strategiska platser i Sverige och övriga Skandinavien. Bolaget har tecknat ett omfattande samarbetsavtal med Bockasjö, som ger bolaget option att förvärva samtliga nya logistikfastigheter som Bockasjö producerar i framtiden.

Läs mer här och här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander (f.d. Lundquist) och Johanna Gunnarsson.

Sander Renström Berg rådgivare till Ahlsell vid förvärv

Ahlsell har förvärvat Verktygshuset i Kiruna, ett grossistföretag med etablering i Kiruna. Bolaget bedriver handelsverksamhet inom segmenten industriförnödenheter och komponenter med kunder inom bygg-, verkstad- och gruvsektorn. Omsättningen är ca 50 msek. Från Sander Renström Berg medverkade Johan Berg (ansvarig delägare) och Malin Jansson.

Sander Renström Berg rådgivare vid etableringen av nordiskt fastighetsbolag mellan Redito, Ratos och Varma

Sander Renström Berg har biträtt Redito vid etableringen av Serena Properties AB, ett nordiskt fastighetsbolag i miljardklassen med fokus på handelsfastigheter. Serena Properties förvärvar initialt en portfölj bestående av 22 handelsfastigheter i Finland för ca 1,8 miljarder kronor. Redito kommer att förvalta bolaget och fokus ligger på förvaltning och utveckling av beståndet samt utvärdering av andra intressanta investeringsmöjligheter. Läs mer här och här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander (f.d. Lundquist) samt Johanna Gunnarsson och Malin Jansson.

Sander Renström Berg växer och behöver rekrytera

Vår verksamhet växer och vi söker nu två fantastiska nya medarbetare med 2-5 års erfarenhet. Vi erbjuder ett positivt, framgångsrikt och tight team med spännande klienter och ärenden i toppklass. Är du den vi söker? Se här för mer information.

Transaktionsteamet på Kompass startar Sander Renström Berg

För att tydliggöra vår boutiqueprofil med fokus på transaktioner har vi startat Sander Renström Berg. Vi gör detta för att ge våra kunder ännu bättre rådgivning och positionera oss för att rekrytera de bästa specialisterna inom vårt fält. Johan Renström säger ”Vi höjer utvecklingspotentialen för oss och våra anställda, samtidigt som vi 100 procent kan fokusera på vår kärnkompetens”. Frida Sander f.d. Lundquist kompletterar: ”Vår ambition är att bibehålla en storlek där alla i teamet känner varandra väl, kan hugga in i varandras ärenden och litar på varandra. Genom att renodla vår verksamhet gör vi det möjligt”. För frågor som rör PuL, marknadsföringsrätt och försäkringsbolagsjuridik hänvisas till Anna Lööv, som fortsätter att bedriva sin verksamhet under firman Kompass Advokat.

Sander Renström Berg rådgivare vid etablering av nytt flygplatsfastighetsbolag

Sander Renström Berg har företrätt Alecta vid etablering av samägt flygplatsfastighetsbolag med Swedavia.

Flygplatsfastighetsbolaget, ägt till lika delar av Alecta och Swedavia, förvärvar i samband med affären fastigheter på Arlanda, Landvetter och Malmö Airport från Swedavia med ett underliggande fastighetsvärdet om cirka 3 950 miljoner kronor. Överenskommelsen omfattar cirka 260 000 kvadratmeter uthyrningsbar area inom logistik, hangar och kontor. Läs mer här och här. Teamet från Sander Renström Berg  har främst bestått av Frida Lundquist (ansvarig delägare), Camilla Dath, Karin Schurmann och Malin Jansson.

Sander Renström Berg rådgivare i ny hotellklubb

Sander Renström Berg har företrätt Alecta och övriga investerare vid bildandet av det nya hotellfastighetsbolaget Midstar Hotels AB. Vårt team bestod av Frida Lundquist (ansvarig delägare), Camilla Dath, Karin Schurmann och Malin Jansson.

Midstar Hotels har som målsättning att under de närmaste tre till fem åren bygga upp en fastighetsvolym om cirka 5 miljarder kronor, med fokus på hotell i regions- och storstäder i Norden. Läs mer här.

Johan Berg named 2015 ILO Client Choice Award winner for M&A – Sweden

Johan Berg has been named the sole winner of the M&A category in Sweden for the 2015 ILO Client Choice Awards. The ILO Client Choice Awards recognize law firms and partners for excellent client care and quality service based on nominations and feedback from corporate counsels and clients. The awards focus on the ability to add real value to clients’ business above and beyond other players in the market based on criteria such as quality of legal advice, commercial awareness, value for money, effective communication, response time, sharing of expertise and billing transparency. To view all winners please visit www.clientchoice.com. To read more please click here and here.