Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid investering

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid investering i Stadsrum Fastigheter AB genom förvärv av finska Keva. Efter förvärvet äger Alecta och Keva 49 % vardera av bolaget och resterande aktier ägs av HEA Property Holding som förvaltar fastigheterna. Målsättningen är att skapa betydande tillväxt av fastighetsbeståndet genom förvärv och utveckling. Stadsrum Fastigheter är ett svenskt noterat fastighetsbolag som ska förvärva, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i Sverige och som äger ett fastighetsbestånd bestående av citygallerior och blandfastigheter värderade till drygt 2 miljarder.

Läs mer här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

Sander Renström Berg biträder Forsbergs Fritidscenter och Nalka Invest

Sander Renström Berg Advokat har biträtt Forsbergs Fritidscenter med dess ägare Nalka Invest och grundare i samband med förvärvet av Kalmar Husvagn & Fritid. Bolaget är återförsäljare av husvagnar och husbilar i Kalmarregionen och omsättningen uppgick 2016 till ca 120 msek. Genom förvärvet expanderar Forsbergs Fritidscenter sin verksamhet till Kalmar. Förväntad omsättning för Forsbergs Fritidscenter efter förvärvet är ca 850 msek. Från Sander Renström Berg medverkade Johan Berg (ansvarig delägare) och Malin Jansson.

Sander Renström Berg biträder Ahlsell vid förvärv

Sander Renström Berg Advokat har biträtt Ahlsell med förvärvet av Stockholmsbaserade G-Ess Yrkeskläder. Bolaget är en av Sveriges större fristående distributörer av yrkeskläder, skor och personlig skyddsutrustning med kunder inom installation, bygg, industri och tjänsteföretag. Omsättningen uppgår till ca 120 msek. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Johan Berg och Malin Jansson.

Sander Renström Berg rådgivare vid Folksams investering i Infranode

Sander Renström Berg har biträtt Folksam och KPA Pension vid deras miljardinvestering i infrastrukturplattformen Infranode. Folksam och KPA Pension investerar tillsammans med IKEA och Europeiska investeringsbanken (EIB) sammanlagt 3,35 miljarder kronor i Infranode. Folksam är ett av Sveriges ledande försäkringsbolag, som med hög avkastning investerar i ansvarsfulla företag. Infranode är en plattform för infrastrukturinvesteringar i Norden med en investeringshorisont på minst 20 år. Genom kapitaltillskottet från de institutionella investerarna kommer Infranode i första hand rikta in sig på små och medelstora nordiska infrastrukturbolag, med fokus på förnybar energi och projekt inom transportsektorn.

Läs mer här och här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

Johan Berg får 2017 års Client Choice Award för M&A Sweden

Johan Berg har för andra gången fått den internationella utmärkelsen Client Choice Awards i kategorin M&A i Sverige (2015 och 2017). Client Choice är en global undersökning som genomförs av International Law Office och Lexology och baseras på bedömningar från ett stort antal bolagsjurister. Där uppmärksammas advokater som utmärker sig när det gäller klientomsorg och kvalitet i de juridiska tjänsterna. För mer information, se www.clientchoice.com.

Sander Renström Berg rådgivare vid Svenska Handelsfastigheters ytterligare kapitalresning

Sander Renström Berg har biträtt fastighetsbolaget Svenska Handelsfastigheter och Kåpan pensioner försäkringsförening när Svenska Handelsfastigheters ägarkrets utökas med ytterligare en investerare. Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ) går in som ny delägare i bolaget. Genom tre stora och långsiktiga ägare stärks Svenska Handelsfastigheters finansiella handlingsutrymme ytterligare.

Läs mer här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

Sander Renström Berg rådgivare vid Svenska Handelsfastigheters senaste kapitalresning

Sander Renström Berg har biträtt det publika fastighetsbolaget Svenska Handelsfastigheter samt Kåpan pensioner försäkringsförening vid Svenska Handelsfastigheters refinansiering och kapitalresning. I samband med nyemissionen blir Kåpan och Fjärde AP-fonden ägare i bolaget. Bolaget äger och förvaltar cirka 180 000 kvadratmeter i externa handelsplatser till ett uppskattat marknadsvärde om cirka 3 miljarder kronor. Bolagets långsiktiga mål är att bygga upp en fastighetsportfölj till ett värde om 10 miljarder kronor genom förädling och utveckling.

Läs mer här och här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

Sander Renström Berg rådgivare till K4 Sweden AB vid bolagets etablering och kapitalresning

Sander Renström Berg har biträtt investmentbolaget K4 Sweden AB vid bolagets etablering och registrering som förvaltare av alternativa investeringsfonder samt resning av kapital genom utgivande av nyemitterade aktier i bolaget till totalt 14 investerare, företrädesvis stiftelser och s.k. family offices. Syftet är att under en femårsperiod förvärva aktiemajoriteten i sju till tio mindre och medelstora, i huvudsak svenska, industribolag med en sammanlagd omsättning om ca en miljard kronor för att sedan börsnotera samt långsiktigt utveckla bolaget. Bolaget erbjuder under ett år ytterligare parter att investera genom aktier i bolaget.

Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

Sander Renström Berg Advokat har biträtt Ahlsell vid dubbla förvärv

Sander Renström Berg Advokat har biträtt Ahlsell i samband med förvärvet av den specialiserade järnhandelskedjan Prevex. Bolaget har en stark marknadsposition i Göteborg och Malmö med försäljning främst till lokala bygg- och uthyrningsbolag. Omsättningen uppgick 2015 till ca 350 msek. Förvärvet slutfördes den 1 augusti efter godkännande från Konkurrensverket.
Sander Renström Berg har även biträtt Ahlsell vid förvärvet av grossistföretaget Elgross’n i Göteborg som är specialiserat på belysning och elinstallationer och har en årlig omsättning om ca 120 msek.
Ahlsell är ett ledande tekniskt handelsbolag i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Ahlsell erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom produktområdena VS, El, Kyl, Bygg och Verktyg & Maskiner. Koncernen har en årlig omsättning om ca 23 miljarder kr och har ca 4 800 anställda.
 
Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Johan Berg och Malin Jansson. 

Sander Renström Berg rådgivare till Svenska Kyrkans pensionskassa vid börsintroduktion

Sander Renström Berg har biträtt Svenska Kyrkans pensionskassa, försäkringsförening vid omstrukturering av den estniska fastighetsfonden Baltic Opportunity Fund genom fusion med Baltic Horizon Fund och därpå följande avyttring av 30 procent av Svenska Kyrkans pensionskassas totala innehav i fonden. Försäljningspriset uppgår till ca 4,5 miljoner euro. I samband med försäljningen noteras fondens aktier på noterad marknadsplats i Tallinn.

Läs mer här och här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.