Sander Renström Berg biträder Ahlsell vid förvärvstrippel

Sander Renström Berg har biträtt Ahlsell i samband med ingående av avtal om förvärv av ViaCons svenska VA-verksamhet med en årsomsättning om ca 320 msek. ViaCon ingår i SafeRoad-gruppen. Förvärvet genomförs som en inkråmsöverlåtelse och omfattar bl.a. övertagande av lager, utrustning och tillgångar tillhörande ViaCons VA-verksamhet. Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket. SRB har även biträtt Ahlsell vid förvärv av Svensk Industri & Kommunservice AB, som marknadsför sig under varumärket SIKAB. SIKAB är ett ledande företag i Göteborgsregionen inom yrkeskläder och arbetsskor och har många kunder inom offentlig förvaltning. Vidare har SRB biträtt vid Ahlsells förvärv av Vårgårdabaserade CJ Järn & Maskin med ett brett industrisortiment inom verktyg, maskiner, skyddsutrustning och industriförnödenheter till industrikunder. Från SRB har Johan Berg (ansvarig delägare) och Malin Jansson medverkat.

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid omstrukturering

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid omstrukturering av Heimstaden Bostad i samband med förvärv av fastigheter i Norden till ett sammanlagt värde av ca 30 miljarder kr. Efter genomförda förvärv uppgår koncernens fastighetsvärde till ca 57,5 miljarder kr. Heimstaden Bostad bildades 2013 av Alecta, Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser samt Heimstaden AB (publ.) och har som affärsmodell att tillhandahålla bostadsfastigheter med tydlig fokus på långsiktighet, hög förvaltningskvalitet, hållbarhetsarbete, kompletterat med viss nyproduktion. Sander Renström Berg har biträtt Alecta i samband med etablering och omorganisation av strukturen sedan 2013.

Läs mer här och här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och advokat Johanna Gunnarsson.

Sander Renström Berg biträder Goodbye Kansas vid investeringar

Goodbye Kansas är ett av Sveriges snabbast växande företag inom animations-, spel- och specialeffektsindustrin. Goodbye Kansas har under året gjort ett flertal investeringar och expanderat sin verksamhet, bl.a. genom förvärv av den etablerade mocap/3D-scanning studion Pixel Grinder och investering i spelutvecklaren Fall Damage Studio. Fall Damage Studio består av erfarna spelutvecklare från Electronic Arts där de varit delaktiga i produktioner som Star Wars Battlefront och Battlefield-serien. Sander Renström Berg har genom Johan Berg (ansvarig delägare) och Malin Jansson biträtt Goodbye Kansas vid investeringarna.

Läs mer om Fall Damage Studio här.

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid investering

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid investering i Stadsrum Fastigheter AB genom förvärv av finska Keva. Efter förvärvet äger Alecta och Keva 49 % vardera av bolaget och resterande aktier ägs av HEA Property Holding som förvaltar fastigheterna. Målsättningen är att skapa betydande tillväxt av fastighetsbeståndet genom förvärv och utveckling. Stadsrum Fastigheter är ett svenskt noterat fastighetsbolag som ska förvärva, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i Sverige och som äger ett fastighetsbestånd bestående av citygallerior och blandfastigheter värderade till drygt 2 miljarder.

Läs mer här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

Sander Renström Berg biträder Forsbergs Fritidscenter och Nalka Invest

Sander Renström Berg Advokat har biträtt Forsbergs Fritidscenter med dess ägare Nalka Invest och grundare i samband med förvärvet av Kalmar Husvagn & Fritid. Bolaget är återförsäljare av husvagnar och husbilar i Kalmarregionen och omsättningen uppgick 2016 till ca 120 msek. Genom förvärvet expanderar Forsbergs Fritidscenter sin verksamhet till Kalmar. Förväntad omsättning för Forsbergs Fritidscenter efter förvärvet är ca 850 msek. Från Sander Renström Berg medverkade Johan Berg (ansvarig delägare) och Malin Jansson.

Sander Renström Berg biträder Ahlsell vid förvärv

Sander Renström Berg Advokat har biträtt Ahlsell med förvärvet av Stockholmsbaserade G-Ess Yrkeskläder. Bolaget är en av Sveriges större fristående distributörer av yrkeskläder, skor och personlig skyddsutrustning med kunder inom installation, bygg, industri och tjänsteföretag. Omsättningen uppgår till ca 120 msek. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Johan Berg och Malin Jansson.

Sander Renström Berg rådgivare vid Folksams investering i Infranode

Sander Renström Berg har biträtt Folksam och KPA Pension vid deras miljardinvestering i infrastrukturplattformen Infranode. Folksam och KPA Pension investerar tillsammans med IKEA och Europeiska investeringsbanken (EIB) sammanlagt 3,35 miljarder kronor i Infranode. Folksam är ett av Sveriges ledande försäkringsbolag, som med hög avkastning investerar i ansvarsfulla företag. Infranode är en plattform för infrastrukturinvesteringar i Norden med en investeringshorisont på minst 20 år. Genom kapitaltillskottet från de institutionella investerarna kommer Infranode i första hand rikta in sig på små och medelstora nordiska infrastrukturbolag, med fokus på förnybar energi och projekt inom transportsektorn.

Läs mer här och här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

Johan Berg får 2017 års Client Choice Award för M&A Sweden

Johan Berg har för andra gången fått den internationella utmärkelsen Client Choice Awards i kategorin M&A i Sverige (2015 och 2017). Client Choice är en global undersökning som genomförs av International Law Office och Lexology och baseras på bedömningar från ett stort antal bolagsjurister. Där uppmärksammas advokater som utmärker sig när det gäller klientomsorg och kvalitet i de juridiska tjänsterna. För mer information, se www.clientchoice.com.

Sander Renström Berg rådgivare vid Svenska Handelsfastigheters ytterligare kapitalresning

Sander Renström Berg har biträtt fastighetsbolaget Svenska Handelsfastigheter och Kåpan pensioner försäkringsförening när Svenska Handelsfastigheters ägarkrets utökas med ytterligare en investerare. Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ) går in som ny delägare i bolaget. Genom tre stora och långsiktiga ägare stärks Svenska Handelsfastigheters finansiella handlingsutrymme ytterligare.

Läs mer här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

Sander Renström Berg rådgivare vid Svenska Handelsfastigheters senaste kapitalresning

Sander Renström Berg har biträtt det publika fastighetsbolaget Svenska Handelsfastigheter samt Kåpan pensioner försäkringsförening vid Svenska Handelsfastigheters refinansiering och kapitalresning. I samband med nyemissionen blir Kåpan och Fjärde AP-fonden ägare i bolaget. Bolaget äger och förvaltar cirka 180 000 kvadratmeter i externa handelsplatser till ett uppskattat marknadsvärde om cirka 3 miljarder kronor. Bolagets långsiktiga mål är att bygga upp en fastighetsportfölj till ett värde om 10 miljarder kronor genom förädling och utveckling.

Läs mer här och här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.