SRB Advokat söker en biträdande jurist/advokat och en trainee

Om oss

SRB Advokat är en affärsjuridisk boutiquebyrå med inriktning mot alternativa investeringar, private equity, M&A och fastighetsmarknaden. Vi använder juridiken för att tillhandahålla förstklassig affärsmässig rådgivning till våra klienter inom våra respektive specialistområden.

Vi fortsätter att växa och söker därför en biträdande jurist/advokat samt en trainee till vår verksamhet. Samtliga delägare hos oss är skolade i internationell storbyråmiljö och våra klienter och ärenden är av storbyråkaraktär, bl.a. riskkapitalfonder, försäkringbolag, AP-fonder, pensionsbolag, finansiella institutioner och stora/medelstora bolag inom diverse branscher.

Vi har startat boutiquebyrå eftersom vi är förvissade om att klientens bästa kan åstadkommas med mer affärsnytta genom stark specialisering, mindre team och hög senior närvaro.

Är du den vi söker?

Är du ambitiös, självständig, positiv, pragmatisk och mycket kvalitetsmedveten och van att hantera höga krav? Gillar du pulsen i stora transaktioner? Hugger du i när det behövs och strävar du efter att ständigt utvecklas? Skriver du riktigt bra och obehindrat på svenska och engelska? Gillar du goda viner, yoga, skidåkning eller kitesurfing?

Vi ser gärna att du har goda studieresultat samt, vad avser den biträdande juristen, har 1-5 års arbetslivserfarenhet, företrädesvis i form av tingsmeritering och transaktionsarbete på större affärsrättslig advokatbyrå.

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder rådgivnings- och transaktionsarbete för bl.a. några av Sveriges tyngsta klienter inom finans, private equity och på fastighetsmarknaden. Hos oss arbetar du självständigt men i grupp och alltid nära en delägare. Vi uppmuntrar tidig klientkontakt och ansvarstagande. Vi är i uppbyggnadsfas, vilket betyder att det är korta steg från idé till handling, och alla anställda är engagerade i byråns utveckling och framtid. Vi sitter i vackra nyrenoverade lokaler i Sjömansinstitutets hus invid Slussen med vacker utsikt över Stockholm.

Ansökningsprocessen

Om du tror att du är rätt person är du välkommen att skicka in en ansökan med personligt brev, CV, vitsord och referenser samt betygsutdrag senast den 14 september 2017 till Frida Sander frida.sander@srbadvokat.se och Johanna Gunnarsson johanna.gunnarsson@srbadvokat.se.

Tredje AP-fonden väljer SRB Advokat

Vid offentlig upphandling avseende kvalificerade juridiska tjänster har Tredje AP-fonden valt SRB Advokat som en av sina juridiska rådgivare inom alternativa investeringar (fondgranskning). Vi är glada och taggade över att få tillhandahålla vår specialistkompetens till ytterligare en professionell, institutionell investerare.

SRB Advokat biträder Ahlsell vid förvärvstrippel

SRB Advokat har biträtt Ahlsell i samband med ingående av avtal om förvärv av ViaCons svenska VA-verksamhet med en årsomsättning om ca 320 msek. ViaCon ingår i SafeRoad-gruppen. Förvärvet genomförs som en inkråmsöverlåtelse och omfattar bl.a. övertagande av lager, utrustning och tillgångar tillhörande ViaCons VA-verksamhet. Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket. SRB har även biträtt Ahlsell vid förvärv av Svensk Industri & Kommunservice AB, som marknadsför sig under varumärket SIKAB. SIKAB är ett ledande företag i Göteborgsregionen inom yrkeskläder och arbetsskor och har många kunder inom offentlig förvaltning. Vidare har SRB biträtt vid Ahlsells förvärv av Vårgårdabaserade CJ Järn & Maskin med ett brett industrisortiment inom verktyg, maskiner, skyddsutrustning och industriförnödenheter till industrikunder. Från SRB Advokat har Johan Berg (ansvarig delägare) och Malin Jansson medverkat.

SRB Advokat har biträtt Alecta vid omstrukturering

SRB Advokat har biträtt Alecta vid omstrukturering av Heimstaden Bostad i samband med förvärv av fastigheter i Norden till ett sammanlagt värde av ca 30 miljarder kr. Efter genomförda förvärv uppgår koncernens fastighetsvärde till ca 57,5 miljarder kr. Heimstaden Bostad bildades 2013 av Alecta, Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser samt Heimstaden AB (publ.) och har som affärsmodell att tillhandahålla bostadsfastigheter med tydlig fokus på långsiktighet, hög förvaltningskvalitet, hållbarhetsarbete, kompletterat med viss nyproduktion. SRB Advokat har biträtt Alecta i samband med etablering och omorganisation av strukturen sedan 2013.

Läs mer här och här. Teamet från SRB Advokat har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och advokat Johanna Gunnarsson.

SRB Advokat biträder Goodbye Kansas vid investeringar

Goodbye Kansas är ett av Sveriges snabbast växande företag inom animations-, spel- och specialeffektsindustrin. Goodbye Kansas har under året gjort ett flertal investeringar och expanderat sin verksamhet, bl.a. genom förvärv av den etablerade mocap/3D-scanning studion Pixel Grinder och investering i spelutvecklaren Fall Damage Studio. Fall Damage Studio består av erfarna spelutvecklare från Electronic Arts där de varit delaktiga i produktioner som Star Wars Battlefront och Battlefield-serien. SRB Advokat har genom Johan Berg (ansvarig delägare) och Malin Jansson biträtt Goodbye Kansas vid investeringarna.

Läs mer om Fall Damage Studio här.

SRB Advokat har biträtt Alecta vid investering

SRB Advokat har biträtt Alecta vid investering i Stadsrum Fastigheter AB genom förvärv av finska Keva. Efter förvärvet äger Alecta och Keva 49 % vardera av bolaget och resterande aktier ägs av HEA Property Holding som förvaltar fastigheterna. Målsättningen är att skapa betydande tillväxt av fastighetsbeståndet genom förvärv och utveckling. Stadsrum Fastigheter är ett svenskt noterat fastighetsbolag som ska förvärva, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i Sverige och som äger ett fastighetsbestånd bestående av citygallerior och blandfastigheter värderade till drygt 2 miljarder.

Läs mer här. Teamet från SRB Advokat har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

SRB Advokat biträder Forsbergs Fritidscenter och Nalka Invest

SRB Advokat har biträtt Forsbergs Fritidscenter med dess ägare Nalka Invest och grundare i samband med förvärvet av Kalmar Husvagn & Fritid. Bolaget är återförsäljare av husvagnar och husbilar i Kalmarregionen och omsättningen uppgick 2016 till ca 120 msek. Genom förvärvet expanderar Forsbergs Fritidscenter sin verksamhet till Kalmar. Förväntad omsättning för Forsbergs Fritidscenter efter förvärvet är ca 850 msek. Från SRB Advokat medverkade Johan Berg (ansvarig delägare) och Malin Jansson.

SRB Advokat biträder Ahlsell vid förvärv

SRB Advokat har biträtt Ahlsell med förvärvet av Stockholmsbaserade G-Ess Yrkeskläder. Bolaget är en av Sveriges större fristående distributörer av yrkeskläder, skor och personlig skyddsutrustning med kunder inom installation, bygg, industri och tjänsteföretag. Omsättningen uppgår till ca 120 msek. Teamet från SRB Advokat har bestått av ansvarig delägare Johan Berg och Malin Jansson.

SRB Advokat rådgivare vid Folksams investering i Infranode

SRB Advokat har biträtt Folksam och KPA Pension vid deras miljardinvestering i infrastrukturplattformen Infranode. Folksam och KPA Pension investerar tillsammans med IKEA och Europeiska investeringsbanken (EIB) sammanlagt 3,35 miljarder kronor i Infranode. Folksam är ett av Sveriges ledande försäkringsbolag, som med hög avkastning investerar i ansvarsfulla företag. Infranode är en plattform för infrastrukturinvesteringar i Norden med en investeringshorisont på minst 20 år. Genom kapitaltillskottet från de institutionella investerarna kommer Infranode i första hand rikta in sig på små och medelstora nordiska infrastrukturbolag, med fokus på förnybar energi och projekt inom transportsektorn.

Läs mer här och här. Teamet från SRB Advokat har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

Johan Berg får 2017 års Client Choice Award för M&A Sweden

Johan Berg har för andra gången fått den internationella utmärkelsen Client Choice Awards i kategorin M&A i Sverige (2015 och 2017). Client Choice är en global undersökning som genomförs av International Law Office och Lexology och baseras på bedömningar från ett stort antal bolagsjurister. Där uppmärksammas advokater som utmärker sig när det gäller klientomsorg och kvalitet i de juridiska tjänsterna. För mer information, se www.clientchoice.com.