Sander Renström Berg har biträtt vid etablering av joint venture

Sander Renström Berg har biträtt med struktur och villkor vid etablering av Sinoma Fastighets AB, ett svenskt fastighetsbolag med fokus på kontor, lätt industri, lager och logistik. Bolaget förvärvar och tillträder vid årsskiftet en portfölj bestående av 38 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 1,8 Mdkr. Bolaget ägs av Folksamgruppen, Fastighets AB Balder och Redito och förvaltas av ett bolag som ägs till lika delar av Balder och Redito.

Läs mer här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av Frida Sander (ansvarig delägare), Johanna Gunnarsson och Kristina Lemke.

Sander Renström Berg Advokat erbjuder uppsatspraktik VT 2019

Sander Renström Berg Advokat är en affärsjuridisk advokatbyrå specialiserad inom alternativa investeringar, private equity och M&A. Majoriteten av våra klienter är stora nordiska institutionella investerare och ärendena är ofta av internationell karaktär. Vi sitter i vackra nyrenoverade lokaler i Sjömansinstitutets hus vid Slussen med härlig utsikt över Stockholm.

Det är positivt om du har ett intresse för våra ämnesområden men framförallt söker vi dig som vill visa att du har något att tillföra en professionell affärsjuridisk advokatbyrå. Som praktikant kommer du att bistå våra jurister inom verksamhetsområdena alternativa investeringar och private equity och få arbetsuppgifter att tillse på egen hand. Vi eftersöker noggrannhet, ambition, självständighet och ansvarstagande i arbetet, oavsett uppgiftens karaktär.

Praktiken sker under 10 veckor med start under VT 2019 enligt överenskommelse. Finansiering sker genom studiemedel då praktiken är oavlönad.

Eventuella frågor och ansökan i form av personligt brev, CV, betyg och övriga relevanta handlingar skickas till johanna.gunnarsson@srbadvokat.se och kristina.lemke@srbadvokat.se.

Tillsättning sker löpande, så ansök gärna så snart som möjligt.

17 fondinvesteringar hittills 2018

Vi går igenom vårt första halvår och konstaterar att vårt team inom alternativa investeringar hittills i år assisterat såväl svenska som utländska institutioner med totalt 17 fondinvesteringar på totalt över 15 miljarder SEK. Under våren hade vi även premiär för vår seminarieserie inom alternativa investeringar då första modulen i kursen hölls. Vi ser nu fram emot hösten och lika spännande och komplexa uppdrag samt fortsättningen av vår kurs inom alternativa investeringar.

SRB söker biträdande jurist och trainee

SRB är en affärsjuridisk boutiquebyrå med inriktning mot alternativa investeringar, private equity och M&A. Vi använder juridiken för att tillhandahålla förstklassig affärsmässig rådgivning till våra klienter inom våra respektive specialistområden.

Vi fortsätter att växa och söker därför en biträdande jurist samt en trainee till vår verksamhet inom alternativa investeringar. Majoriteten av våra klienter är stora nordiska institutionella investerare och våra ärenden är ofta av internationell karaktär.

Vi har startat boutiquebyrå eftersom vi är förvissade om att klientens bästa kan åstadkommas med mer affärsnytta genom stark specialisering, mindre team och hög senior närvaro.

Är du den vi söker?

Är du ambitiös, självständig, positiv, pragmatisk, mycket kvalitetsmedveten och van att hantera höga krav? Gillar du pulsen i stora transaktioner? Hugger du i när det behövs och strävar du efter att ständigt utvecklas? Skriver du riktigt bra och obehindrat på svenska och engelska?

Vi ser gärna att du har goda studieresultat samt, vad avser den biträdande juristen, har 2-5 års arbetslivserfarenhet, företrädesvis i form av tingsmeritering och arbete inom alternativa investeringar, M&A eller finansiering på affärsrättslig advokatbyrå.

Vad vi erbjuder

Som en del av teamet inom alternativa investeringar arbetar du självständigt men i grupp och alltid nära Frida. Vi uppmuntrar tidig klientkontakt och ansvarstagande. Vi är i uppbyggnadsfas, vilket betyder att det är korta steg från idé till handling och att alla anställda är engagerade i byråns utveckling och framtid. Vi sitter i vackra nyrenoverade lokaler i Sjömansinstitutets hus vid Slussen med härlig utsikt över Stockholm.

Ansökningsprocessen

Om du tror att du är rätt person är du välkommen att skicka in en ansökan med personligt brev, CV, vitsord och referenser samt betygsutdrag senast den 15 september 2018 till Frida och Kristina på mejl: frida.sander@srbadvokat.se och kristina.lemke@srbadvokat.se.

Sander Renström Berg har biträtt Folksam vid etablering av ny fond

Sander Renström Berg Advokat har biträtt Folksam vid etableringen av AIPP Folksam Europe II, en fond-i-fond som Folksam lanserat tillsammans med Aberdeen. AIPP Folksam Europe II ska investera i fastigheter och är enbart öppen för bolag inom Folksamgruppen. Avsikten är att investera 300 miljoner euro på den europiska fastighetsmarknaden under de kommande tre till fyra åren med ett initialt belopp om 100 miljoner euro. Investeringarna ska huvudsakligen göras i onoterade fonder, men potentiellt även i joint-ventures och saminvesteringar. Från Sander Renström Berg medverkade Frida Sander (ansvarig delägare), Johanna Gunnarsson och Kristina Lemke. Ytterligare information om affären kan läsas på följande länk: https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/folksam-och-aberdeen-lanserar-ny-fastighetsfond/

 

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid investering

Sander Renström Berg har biträtt Alecta i samband med dess förvärv av aktier i Anticimex. Alecta investerade totalt 1,5 miljarder kronor och investeringen genomfördes i januari 2018 i form av en kombination av stam- och preferensaktier från huvudägaren. Från Sander Renström Berg medverkade Frida Sander (ansvarig delägare) och Kristina Lemke. Ytterligare information om affären kan läsas på följande länk: https://via.tt.se/pressmeddelande/alecta-har-forvarvat-aktier-i-anticimex-for-15-miljarder-kronor?publisherId=686463&releaseId=2339249

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid utökat samarbete i Heimstaden Bostad AB

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid ett utökat samarbete med medägarna i Heimstaden Bostad AB (”Bolaget”), dvs. Heimstaden AB samt Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser. Samarbetet utökas genom att Bolaget genom dotterbolag förvärvar fastighetsportföljer i Norge respektive Danmark vilket omfattar en total transaktionsvolym om ca 24 miljarder kronor. Förvärven finansieras genom bankfinansiering och nyemission av aktier. Från Sander Renström Berg medverkade Frida Sander (ansvarig delägare) och Kristina Lemke. Ytterligare information om affären kan läsas på följande länk: https://ir.heimstaden.com/sv/pressmeddelanden/heimstaden-koncernen-utokar-samarbetet-i-heimstaden-bostad-ab-och-fortsatter-sin-nordiska-expansion–1555187

Sander Renström Berg har biträtt AMF vid förvärv

Sander Renström Berg har biträtt AMF i samband med dess förvärv av aktier i iZettle. Investeringen sker i stamaktier och är ett led i AMFs strävan efter en mer diversifierad portfölj med bättre riskspridning. AMF investerar totalt 1 miljard kronor i iZettle. Från Sander Renström Berg medverkade Frida Sander (ansvarig delägare), Kristina Lemke och Malin Jansson. Ytterligare information om affären kan läsas på följande länk: https://digital.di.se/artikel/pensionsjattar-investerar-200-miljoner-i-iZettle

Sander Renström Berg har biträtt vid investering och etablering av skogsfond

Sander Renström Berg har biträtt Folksam vid investeringen i Silvestica Green Forest. Silvestica är en skogsfond som ska investera i skogstillgångar i Sverige, Finland och Baltikum. Folksamgruppen investerar totalt 50 miljoner euro i fonden. Efter investeringen har Folksam och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv investerat 50 miljoner euro var. Målsättningen är att Silvestica efter 3-5 år ska äga skogstillgångar för 500 miljoner euro. Från Sander Renström Berg medverkade Frida Sander (ansvarig delägare) och Malin Jansson.