Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid investering

Sander Renström Berg har biträtt Alecta i samband med dess förvärv av aktier i Anticimex. Alecta investerade totalt 1,5 miljarder kronor och investeringen genomfördes i januari 2018 i form av en kombination av stam- och preferensaktier från huvudägaren. Från Sander Renström Berg medverkade Frida Sander (ansvarig delägare) och Kristina Lemke. Ytterligare information om affären kan läsas på följande länk: https://via.tt.se/pressmeddelande/alecta-har-forvarvat-aktier-i-anticimex-for-15-miljarder-kronor?publisherId=686463&releaseId=2339249

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid utökat samarbete i Heimstaden Bostad AB

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid ett utökat samarbete med medägarna i Heimstaden Bostad AB (”Bolaget”), dvs. Heimstaden AB samt Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser. Samarbetet utökas genom att Bolaget genom dotterbolag förvärvar fastighetsportföljer i Norge respektive Danmark vilket omfattar en total transaktionsvolym om ca 24 miljarder kronor. Förvärven finansieras genom bankfinansiering och nyemission av aktier. Från Sander Renström Berg medverkade Frida Sander (ansvarig delägare) och Kristina Lemke. Ytterligare information om affären kan läsas på följande länk: https://ir.heimstaden.com/sv/pressmeddelanden/heimstaden-koncernen-utokar-samarbetet-i-heimstaden-bostad-ab-och-fortsatter-sin-nordiska-expansion–1555187

Sander Renström Berg har biträtt AMF vid förvärv

Sander Renström Berg har biträtt AMF i samband med dess förvärv av aktier i iZettle. Investeringen sker i stamaktier och är ett led i AMFs strävan efter en mer diversifierad portfölj med bättre riskspridning. AMF investerar totalt 1 miljard kronor i iZettle. Från Sander Renström Berg medverkade Frida Sander (ansvarig delägare), Kristina Lemke och Malin Jansson. Ytterligare information om affären kan läsas på följande länk: https://digital.di.se/artikel/pensionsjattar-investerar-200-miljoner-i-iZettle

Sander Renström Berg har biträtt vid investering och etablering av skogsfond

Sander Renström Berg har biträtt Folksam vid investeringen i Silvestica Green Forest. Silvestica är en skogsfond som ska investera i skogstillgångar i Sverige, Finland och Baltikum. Folksamgruppen investerar totalt 50 miljoner euro i fonden. Efter investeringen har Folksam och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv investerat 50 miljoner euro var. Målsättningen är att Silvestica efter 3-5 år ska äga skogstillgångar för 500 miljoner euro. Från Sander Renström Berg medverkade Frida Sander (ansvarig delägare) och Malin Jansson.

Sander Renström Berg har biträtt MYBW Office Management vid förvärv

Sander Renström Berg har biträtt MYBW Office Management i samband med dess förvärv av Office IT Partner Helsingborg AB (namnändrat till MYBW Office Management IT Helsingborg AB). Genom förvärvet expanderar och stärker MYBW Office Management sin position i Öresundsregionen och i Sverige. Från Sander Renström Berg medverkade Johan Renström och Malin Jansson.

Sander Renström Berg söker en biträdande jurist/advokat och en trainee

Om oss

SRB är en affärsjuridisk boutiquebyrå med inriktning mot alternativa investeringar, private equity, M&A och fastighetsmarknaden. Vi använder juridiken för att tillhandahålla förstklassig affärsmässig rådgivning till våra klienter inom våra respektive specialistområden.

Vi fortsätter att växa och söker därför en biträdande jurist/advokat samt en trainee till vår verksamhet. Samtliga delägare hos oss är skolade i internationell storbyråmiljö och våra klienter och ärenden är av storbyråkaraktär, bl.a. riskkapitalfonder, försäkringbolag, AP-fonder, pensionsbolag, finansiella institutioner och stora/medelstora bolag inom diverse branscher.

Vi har startat boutiquebyrå eftersom vi är förvissade om att klientens bästa kan åstadkommas med mer affärsnytta genom stark specialisering, mindre team och hög senior närvaro.

Är du den vi söker?

Är du ambitiös, självständig, positiv, pragmatisk och mycket kvalitetsmedveten och van att hantera höga krav? Gillar du pulsen i stora transaktioner? Hugger du i när det behövs och strävar du efter att ständigt utvecklas? Skriver du riktigt bra och obehindrat på svenska och engelska? Gillar du goda viner, yoga, skidåkning eller kitesurfing?

Vi ser gärna att du har goda studieresultat samt, vad avser den biträdande juristen, har 1-5 års arbetslivserfarenhet, företrädesvis i form av tingsmeritering och transaktionsarbete på större affärsrättslig advokatbyrå.

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder rådgivnings- och transaktionsarbete för bl.a. några av Sveriges tyngsta klienter inom finans, private equity och på fastighetsmarknaden. Hos oss arbetar du självständigt men i grupp och alltid nära en delägare. Vi uppmuntrar tidig klientkontakt och ansvarstagande. Vi är i uppbyggnadsfas, vilket betyder att det är korta steg från idé till handling, och alla anställda är engagerade i byråns utveckling och framtid. Vi sitter i vackra nyrenoverade lokaler i Sjömansinstitutets hus invid Slussen med vacker utsikt över Stockholm.

Ansökningsprocessen

Om du tror att du är rätt person är du välkommen att skicka in en ansökan med personligt brev, CV, vitsord och referenser samt betygsutdrag senast den 14 september 2017 till Frida Sander frida.sander@srbadvokat.se och Johanna Gunnarsson johanna.gunnarsson@srbadvokat.se.

Tredje AP-fonden väljer SRB Advokat

Vid offentlig upphandling avseende kvalificerade juridiska tjänster har Tredje AP-fonden valt Sander Renström Berg som en av sina juridiska rådgivare inom alternativa investeringar (fondgranskning). Vi är glada och taggade över att få tillhandahålla vår specialistkompetens till ytterligare en professionell, institutionell investerare.

Sander Renström Berg biträder Ahlsell vid förvärvstrippel

Sander Renström Berg har biträtt Ahlsell i samband med ingående av avtal om förvärv av ViaCons svenska VA-verksamhet med en årsomsättning om ca 320 msek. ViaCon ingår i SafeRoad-gruppen. Förvärvet genomförs som en inkråmsöverlåtelse och omfattar bl.a. övertagande av lager, utrustning och tillgångar tillhörande ViaCons VA-verksamhet. Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket. SRB har även biträtt Ahlsell vid förvärv av Svensk Industri & Kommunservice AB, som marknadsför sig under varumärket SIKAB. SIKAB är ett ledande företag i Göteborgsregionen inom yrkeskläder och arbetsskor och har många kunder inom offentlig förvaltning. Vidare har SRB biträtt vid Ahlsells förvärv av Vårgårdabaserade CJ Järn & Maskin med ett brett industrisortiment inom verktyg, maskiner, skyddsutrustning och industriförnödenheter till industrikunder. Från SRB har Johan Berg (ansvarig delägare) och Malin Jansson medverkat.

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid omstrukturering

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid omstrukturering av Heimstaden Bostad i samband med förvärv av fastigheter i Norden till ett sammanlagt värde av ca 30 miljarder kr. Efter genomförda förvärv uppgår koncernens fastighetsvärde till ca 57,5 miljarder kr. Heimstaden Bostad bildades 2013 av Alecta, Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser samt Heimstaden AB (publ.) och har som affärsmodell att tillhandahålla bostadsfastigheter med tydlig fokus på långsiktighet, hög förvaltningskvalitet, hållbarhetsarbete, kompletterat med viss nyproduktion. Sander Renström Berg har biträtt Alecta i samband med etablering och omorganisation av strukturen sedan 2013.

Läs mer här och här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och advokat Johanna Gunnarsson.

Sander Renström Berg biträder Goodbye Kansas vid investeringar

Goodbye Kansas är ett av Sveriges snabbast växande företag inom animations-, spel- och specialeffektsindustrin. Goodbye Kansas har under året gjort ett flertal investeringar och expanderat sin verksamhet, bl.a. genom förvärv av den etablerade mocap/3D-scanning studion Pixel Grinder och investering i spelutvecklaren Fall Damage Studio. Fall Damage Studio består av erfarna spelutvecklare från Electronic Arts där de varit delaktiga i produktioner som Star Wars Battlefront och Battlefield-serien. Sander Renström Berg har genom Johan Berg (ansvarig delägare) och Malin Jansson biträtt Goodbye Kansas vid investeringarna.

Läs mer om Fall Damage Studio här.