Juridisk information

Allt innehåll på webbplatsen är allmänt och skall inte betraktas som juridisk rådgivning. Vi kan inte säkerställa konfidentiell hantering av information som överförs via webbplatsen. Kommunikation med oss via webbplatsen innebär inte att det föreligger ett klientförhållande mellan oss och avsändaren.

Vi ansvarar inte för innehåll på webbplatser som vi länkar till. Om Du vill länka till oss skall länkning göras till förstasidan. Vi reserverar alla rättigheter till innehållet på webbplatsen, inklusive upphovsrätt till texter och programkod samt rätt till våra varumärken.

Sander Renström Berg Advokat AB behandlar dina kontaktuppgifter med hjälp av modern informationsteknologi. Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig och för att uppfylla våra åtaganden om vi har en klientrelation. Ingen information om dig kommer att lämnas ut till någon utomstående part. Om du vill få information om vilka uppgifter vi har om dig, begära rättelse av en uppgift eller anmäla att du inte vill ta emot information från oss är du välkommen att ringa 08-50102670.