Sander Renström Berg har biträtt vid etablering av joint venture

Sander Renström Berg har biträtt med struktur och villkor vid etablering av Sinoma Fastighets AB, ett svenskt fastighetsbolag med fokus på kontor, lätt industri, lager och logistik. Bolaget förvärvar och tillträder vid årsskiftet en portfölj bestående av 38 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 1,8 Mdkr. Bolaget ägs av Folksamgruppen, Fastighets AB Balder och Redito och förvaltas av ett bolag som ägs till lika delar av Balder och Redito.

Läs mer här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av Frida Sander (ansvarig delägare), Johanna Gunnarsson och Kristina Lemke.