SRB Advokat har biträtt vid etablering av joint venture

SRB Advokat har biträtt med struktur och villkor vid etablering av Sinoma Fastighets AB, ett svenskt fastighetsbolag med fokus på kontor, lätt industri, lager och logistik. Bolaget förvärvar och tillträder vid årsskiftet en portfölj bestående av 38 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 1,8 Mdkr. Bolaget ägs av Folksamgruppen, Fastighets AB Balder och Redito och förvaltas av ett bolag som ägs till lika delar av Balder och Redito.

Läs mer här. Teamet från SRB Advokat har bestått av Frida Sander (ansvarig delägare), Johanna Gunnarsson och Kristina Lemke.