Sander Renström Berg har biträtt vid investering och etablering av skogsfond

Sander Renström Berg har biträtt Folksam vid investeringen i Silvestica Green Forest. Silvestica är en skogsfond som ska investera i skogstillgångar i Sverige, Finland och Baltikum. Folksamgruppen investerar totalt 50 miljoner euro i fonden. Efter investeringen har Folksam och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv investerat 50 miljoner euro var. Målsättningen är att Silvestica efter 3-5 år ska äga skogstillgångar för 500 miljoner euro. Från Sander Renström Berg medverkade Frida Sander (ansvarig delägare) och Malin Jansson.