Sander Renström Berg rådgivare vid Svenska Handelsfastigheters senaste kapitalresning

Sander Renström Berg har biträtt det publika fastighetsbolaget Svenska Handelsfastigheter samt Kåpan pensioner försäkringsförening vid Svenska Handelsfastigheters refinansiering och kapitalresning. I samband med nyemissionen blir Kåpan och Fjärde AP-fonden ägare i bolaget. Bolaget äger och förvaltar cirka 180 000 kvadratmeter i externa handelsplatser till ett uppskattat marknadsvärde om cirka 3 miljarder kronor. Bolagets långsiktiga mål är att bygga upp en fastighetsportfölj till ett värde om 10 miljarder kronor genom förädling och utveckling.

Läs mer här och här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.