SRB Advokat rådgivare till K4 Sweden AB vid bolagets etablering och kapitalresning

SRB Advokat har biträtt investmentbolaget K4 Sweden AB vid bolagets etablering och registrering som förvaltare av alternativa investeringsfonder samt resning av kapital genom utgivande av nyemitterade aktier i bolaget till totalt 14 investerare, företrädesvis stiftelser och s.k. family offices. Syftet är att under en femårsperiod förvärva aktiemajoriteten i sju till tio mindre och medelstora, i huvudsak svenska, industribolag med en sammanlagd omsättning om ca en miljard kronor för att sedan börsnotera samt långsiktigt utveckla bolaget. Bolaget erbjuder under ett år ytterligare parter att investera genom aktier i bolaget.

Teamet från SRB Advokat har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.