SRB Advokat rådgivare till Svenska Kyrkans pensionskassa vid börsintroduktion

SRB Advokat har biträtt Svenska Kyrkans pensionskassa, försäkringsförening vid omstrukturering av den estniska fastighetsfonden Baltic Opportunity Fund genom fusion med Baltic Horizon Fund och därpå följande avyttring av 30 procent av Svenska Kyrkans pensionskassas totala innehav i fonden. Försäljningspriset uppgår till ca 4,5 miljoner euro. I samband med försäljningen noteras fondens aktier på noterad marknadsplats i Tallinn.

Läs mer här och här. Teamet från SRB Advokat har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

SRB Advokat rådgivare till Alecta vid förvärv av fastighetsportfölj

SRB Advokat har biträtt Alecta vid Nordhalla Fastigheter AB:s (efter tillträdesdagen ”Heimstaden Bostad AB”) förvärv av en fastighetsportfölj värd 10,6 miljarder kronor från Heimstaden AB. Nordhalla ägs av Heimstaden Investment, Alecta, Sandviks och Ericssons pensionsstiftelser samt nyckelpersoner hos Heimstaden. Tillträdet av fastighetsportföljen beräknas ske under tredje kvartalet 2016 och Nordhallas fastighetsbestånd kommer därmed att växa till 440 fastigheter med ett totalt marknadsvärde om 16,9 miljarder kronor.

Läs mer här och här. Teamet från SRB Advokat har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.