SRB Advokat rådgivare till Probi vid förvärv

SRB Advokat har biträtt Probi i samband med ingående av avtal med det svenska bioteknikbolaget Probac om en licensiering av två probiotiska stammar inom affärsområdet Functional Food för användning inom livsmedelsapplikationer, i första hand mejeriprodukter. Licensen omfattar den globala marknaden, undantaget Norden. Stammarna används för närvarande i Verums produktsortiment, producerat av Norrmejerier som innehar rättigheterna för den nordiska marknaden. Avtalet inkluderar även förvärv av rättigheterna till två termostabila bakteriestammar som kan utvecklas för nya produktapplikationer. Johan Berg (ansvarig delägare) och Malin Jansson har medverkat från SRB Advokat.