SRB Advokat rådgivare till Alecta vid etablering av logistikbolag

SRB Advokat har biträtt Alecta vid etableringen av Logistikfastigheter Sverige AB tillsammans med Bockasjö AB. Bolaget, som ägs till lika delar av Alecta och Bockasjö, är ett fastighetsbolag inom logistikbranschen. Syftet är att inom fem år bygga upp ett betydande bestånd av logistikfastigheter på strategiska platser i Sverige och övriga Skandinavien. Bolaget har tecknat ett omfattande samarbetsavtal med Bockasjö, som ger bolaget option att förvärva samtliga nya logistikfastigheter som Bockasjö producerar i framtiden.

Läs mer här och här. Teamet från SRB Advokat har bestått av ansvarig delägare Frida Sander (f.d. Lundquist) och Johanna Gunnarsson.