SRB Advokat rådgivare vid etableringen av nordiskt fastighetsbolag mellan Redito, Ratos och Varma

SRB Advokat har biträtt Redito vid etableringen av Serena Properties AB, ett nordiskt fastighetsbolag i miljardklassen med fokus på handelsfastigheter. Serena Properties förvärvar initialt en portfölj bestående av 22 handelsfastigheter i Finland för ca 1,8 miljarder kronor. Redito kommer att förvalta bolaget och fokus ligger på förvaltning och utveckling av beståndet samt utvärdering av andra intressanta investeringsmöjligheter. Läs mer här och här. Teamet från SRB Advokat har bestått av ansvarig delägare Frida Sander (f.d. Lundquist) samt Johanna Gunnarsson och Malin Jansson.