SRB Advokat rådgivare i ny hotellklubb

SRB Advokat har företrätt Alecta och övriga investerare vid bildandet av det nya hotellfastighetsbolaget Midstar Hotels AB. Vårt team bestod av Frida Lundquist (ansvarig delägare), Camilla Dath, Karin Schurmann och Malin Jansson.

Midstar Hotels har som målsättning att under de närmaste tre till fem åren bygga upp en fastighetsvolym om cirka 5 miljarder kronor, med fokus på hotell i regions- och storstäder i Norden. Läs mer här.