Sander Renström Berg företräder Scope Growth III L.P

Sander Renström Berg har biträtt Scope Growth III L.P.s vid dess förvärv av hälften av modeföretaget Happy Socks AB. Vårt team bestod av ansvarig delägare Johan Renström tillsammans med Anna Sundberg, Johan Berg, Anna Lööv och Camilla Dath. Läs mer här.


Sander Renström Berg assisterade vid 2014 års sjunde största fastighetstransaktion

Sander Renström Berg biträdde vid Lönnbackens förvärv av Roxanne med 34 fastigheter till en köpeskilling om 3 miljarder kr. Ägare till Lönnbacken är Kåpan Pensioner, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Kyrkans Pensionskassa, AI Pension och Alecta. Sander Renström Berg team bestod av Frida Lundquist, ansvarig delägare, Camilla Dath och Karin Schurmann. Läs mer här.