SRB Advokat rådgivare vid Lönnbackens förvärv av Roxanne, 3 mdr i fastighetsvärde

SRB Advokat har biträtt vid Lönnbackens förvärv av Roxanne Fastighetsfond, en transaktion genom vilken Lönnbacken förvärvat fastigheter för ca 3 miljarder kronor. I samband med förvärvet har Lönnbackens ägarstruktur gjorts om och investerarna tillskjutit nytt kapital. Läs mer här och här. Teamet från SRB Advokat har främst bestått av Frida Lundquist, ansvarig delägare, Camilla Dath och Karin Schurmann.

Lönnbacken är ett fastighetsbolag som investerar i äldreboenden och samhällsfastigheter. Efter transaktionen äger Lönnbacken fastigheter till ett värde om 6,5 miljarder. Lönnbacken ägdes tidigare av Alecta, Ai Pension och Kyrkans Pensionskassa. I samband med transaktionen har Kåpan och Stiftelsen för Strategisk Forskning tillträtt som ägare.