SRB Advokat rådgivare vid Hemfosas börsintroduktion

SRB Advokat företrädde majoriteten av de institutionella investerarna, däribland Alecta, Folksam, KPA, If och Ikano, i samband med börsintroduktionen av Hemfosa. SRB Advokats team bestod av Frida Lundquist (ansvarig delägare), Camilla Dath och Karin Schurmann. Frida har biträtt de institutionella investerarna sedan starten av Hemfosa år 2009.

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter som har ett fastighetsvärde på ca 18.5 miljarder kronor. Hemfosas aktier togs upp till handel på Nasdaq OMX Stockholm den 21 mars 2014. Läs mer här.