SRB Advokat företräder Scope Growth III L.P

SRB Advokat har biträtt Scope Growth III L.P.s vid dess investering i Zenterio AB (publ) via en riktad nyemission. Vårt team bestod av ansvarig delägare Johan Renström tillsammans med Johan Berg. Läs mer här.