17 fondinvesteringar hittills 2018

Vi går igenom vårt första halvår och konstaterar att vårt team inom alternativa investeringar hittills i år assisterat såväl svenska som utländska institutioner med totalt 17 fondinvesteringar på totalt över 15 miljarder SEK. Under våren hade vi även premiär för vår seminarieserie inom alternativa investeringar då första modulen i kursen hölls. Vi ser nu fram emot hösten och lika spännande och komplexa uppdrag samt fortsättningen av vår kurs inom alternativa investeringar.