Sander Renström Berg Advokat är en affärsjuridisk advokatbyrå specialiserad inom private equity, företagsförvärv och alternativa investeringar.

Läs mer om våra specialistområden nedan

 

service_icon_privequity

PRIVATE
EQUITY

Vi biträder grundare vid fondetableringar i Sverige och utomlands.Vi hjälper till med strukturfrågor, upprättande av relevanta fondavtal, förhandlingar med investerarna i fonden, framtagande av interna avtal m.m.

Läs mer

service_icon_acquisition

FÖRETAGS-
ÖVERLÅTELSER

Vi biträder säljare, köpare och finansiella rådgivare vid köp eller försäljning av aktier eller rörelsegrenar inom olika branscher. Vi genomför såväl due diligence för köpares räkning som säljarens förberedande genomgång av företaget (så kallad säljar-due diligence).

Läs mer

service_icon_altinvest

ALTERNATIVA
INVESTERINGAR

Vi företräder institutionella investerare vid placeringar i alternativa tillgångar. Det kan t.ex. avse biträde i samband med investering i svensk eller utländsk riskkapitalfond, fastighetsfond eller vid etablerande av ett joint venture för ett visst ändamål.

Läs mer


Du kan få hjälp även inom följande områden:

DET ÄR VI SOM ÄR
SANDER RENSTRÖM BERG

Sander Renström Berg står för snabb, enkel och tillförlitlig vägledning. I vår verksamhet strävar vi efter ett personligt och professionellt bemötande där engagemang och delaktighet är ledord.

Frida Sander

Frida Sander

Partner & Advokat

Private Equity, alternativa investeringar, företagsförvärv, fastighetsbolag

08-50 10 26 73

0735-373 553Mer om Frida
Johan Renström

Johan Renström

Partner & Advokat

Private Equity, företagsförvärv, alternativa investeringar

08-50 10 26 74

0706-024 868Mer om Johan
Johan Berg

Johan Berg

Partner & Advokat

Private Equity, företagsförvärv, tvister, innovationsbolag

08-50 10 26 75

0768-827 812Mer om Johan
Malin Jansson

Malin Jansson

Jur kand & biträdande jurist

Företagsförvärv, Private Equity, Kommersiella avtal

08-50 10 26 70

0736-93 75 10Mer om Malin
Johanna Gunnarsson

Johanna Gunnarsson

Advokat

Private Equity, alternativa investeringar, företagsförvärv

08-501 026 72

0707-75 59 70Mer om Johanna

Om oss

Sander Renström Berg är en specialistbyrå med hög senior kompetens vars uppgift är att uppfylla de juridiska och affärsmässiga krav som ställs av våra klienter inom främst private equity, industri, fastigheter och innovation.

Vi erbjuder ett erfaret, specialiserat, samspelt och resurseffektivt alternativ till advokatbyrå-etablissemanget med ett starkt engagemang i våra klienters branscher och praktiska verklighet.

Vår ambition är att vara den ledande svenska advokatbyrån inom våra specialistområden.

Vi förenar det juridiska kunnandet från storbyråerna med drivkraften och engagemanget hos entreprenören.

Kvalitet, specialisering och affärsnytta är viktiga ledord i vår verksamhet.Intresserad av våra tjänster? Kontakta oss här för att se hur vi kan hjälpa till. Kontakta oss

NYHETER

Pressklipp och Event

Sander Renström Berg söker två biträdande jurister/advokater

Är du vår nya Key Person?

Sander Renström Berg Advokat bygger Sveriges bästa team inom Private Equity och alternativa investeringar.

Sander Renström Berg Advokat söker två biträdande jurister/advokater (en junior, en mer senior) som kommer att bidra till att lösa några av de mest krävande uppdragen i Sverige.

Du är ambitiös, självständig, professionell, social och gillar att jobba. Du har varit anställd hos någon av de större advokatbyråerna och har eventuellt suttit ting. Nu är du ivrig att bli mer operativ. Hos oss blir du en viktig del i ett litet högprofessionellt team.

SRB Advokat är en specialistbyrå som levererar förstklassiga tjänster till bl. a. några av Sveriges största investerare. Denna roll har vi etablerat genom att arbeta nära våra klienter och under många år leverera högkvalitativa, skräddarsydda tjänster med gedigen branschkännedom. Vi söker nu två medarbetare för att stärka vårt team inom framförallt alternativa investeringar och Private Equity. Vår verksamhet handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för våra klienters långsiktiga samarbeten och investeringar, gång på gång.

Du har utmärkta betyg, arbetar hårt och har en önskan att lära dig mer om och hantera komplexa avtalsstrukturer. Du är positiv, villig att ta mycket ansvar och har ett genuint intresse för affärer. Du som har arbetat på advokatbyrå har arbetat med fastighetstransaktioner, inom bank & finans eller med M&A.

Vi på SRB Advokat har vår bakgrund hos storbyråerna men har skapat SRB Advokat för att arbeta mer nischat, ”hands-on” och i en personlig miljö. Vi strävar efter att upprätthålla en hälsosam livsbalans men i perioder får man räkna med hårt arbete. Gemensamt för oss är att vi är öppna och raka, trivs tillsammans och har stor aptit på livet. Vi sitter i representativa lokaler i Sjömansinstitutet invid Slussen med vacker utsikt över Stockholm.

Om du tror att du är rätt person är du välkommen att skicka in en ansökan med personligt brev, CV, vitsord, referenser och betyg senast den 21 augusti 2017 till Frida Sander och Johanna Gunnarsson (frida.sander@srbadvokat.se och johanna.gunnarsson@srbadvokat.se).

Sander Renström Berg biträder Ahlsell vid förvärvstrippel

Sander Renström Berg har biträtt Ahlsell i samband med ingående av avtal om förvärv av ViaCons svenska VA-verksamhet med en årsomsättning om ca 320 msek. ViaCon ingår i SafeRoad-gruppen. Förvärvet genomförs som en inkråmsöverlåtelse och omfattar bl.a. övertagande av lager, utrustning och tillgångar tillhörande ViaCons VA-verksamhet. Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket. SRB har även biträtt Ahlsell vid förvärv av Svensk Industri & Kommunservice AB, som marknadsför sig under varumärket SIKAB. SIKAB är ett ledande företag i Göteborgsregionen inom yrkeskläder och arbetsskor och har många kunder inom offentlig förvaltning. Vidare har SRB biträtt vid Ahlsells förvärv av Vårgårdabaserade CJ Järn & Maskin med ett brett industrisortiment inom verktyg, maskiner, skyddsutrustning och industriförnödenheter till industrikunder. Från SRB har Johan Berg (ansvarig delägare) och Malin Jansson medverkat.

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid omstrukturering

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid omstrukturering av Heimstaden Bostad i samband med förvärv av fastigheter i Norden till ett sammanlagt värde av ca 30 miljarder kr. Efter genomförda förvärv uppgår koncernens fastighetsvärde till ca 57,5 miljarder kr. Heimstaden Bostad bildades 2013 av Alecta, Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser samt Heimstaden AB (publ.) och har som affärsmodell att tillhandahålla bostadsfastigheter med tydlig fokus på långsiktighet, hög förvaltningskvalitet, hållbarhetsarbete, kompletterat med viss nyproduktion. Sander Renström Berg har biträtt Alecta i samband med etablering och omorganisation av strukturen sedan 2013.

Läs mer här och här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och advokat Johanna Gunnarsson.

Sander Renström Berg biträder Goodbye Kansas vid investeringar

Goodbye Kansas är ett av Sveriges snabbast växande företag inom animations-, spel- och specialeffektsindustrin. Goodbye Kansas har under året gjort ett flertal investeringar och expanderat sin verksamhet, bl.a. genom förvärv av den etablerade mocap/3D-scanning studion Pixel Grinder och investering i spelutvecklaren Fall Damage Studio. Fall Damage Studio består av erfarna spelutvecklare från Electronic Arts där de varit delaktiga i produktioner som Star Wars Battlefront och Battlefield-serien. Sander Renström Berg har genom Johan Berg (ansvarig delägare) och Malin Jansson biträtt Goodbye Kansas vid investeringarna.

Läs mer om Fall Damage Studio här.

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid investering

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid investering i Stadsrum Fastigheter AB genom förvärv av finska Keva. Efter förvärvet äger Alecta och Keva 49 % vardera av bolaget och resterande aktier ägs av HEA Property Holding som förvaltar fastigheterna. Målsättningen är att skapa betydande tillväxt av fastighetsbeståndet genom förvärv och utveckling. Stadsrum Fastigheter är ett svenskt noterat fastighetsbolag som ska förvärva, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i Sverige och som äger ett fastighetsbestånd bestående av citygallerior och blandfastigheter värderade till drygt 2 miljarder.

Läs mer här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

Sander Renström Berg biträder Forsbergs Fritidscenter och Nalka Invest

Sander Renström Berg Advokat har biträtt Forsbergs Fritidscenter med dess ägare Nalka Invest och grundare i samband med förvärvet av Kalmar Husvagn & Fritid. Bolaget är återförsäljare av husvagnar och husbilar i Kalmarregionen och omsättningen uppgick 2016 till ca 120 msek. Genom förvärvet expanderar Forsbergs Fritidscenter sin verksamhet till Kalmar. Förväntad omsättning för Forsbergs Fritidscenter efter förvärvet är ca 850 msek. Från Sander Renström Berg medverkade Johan Berg (ansvarig delägare) och Malin Jansson.

Sander Renström Berg biträder Ahlsell vid förvärv

Sander Renström Berg Advokat har biträtt Ahlsell med förvärvet av Stockholmsbaserade G-Ess Yrkeskläder. Bolaget är en av Sveriges större fristående distributörer av yrkeskläder, skor och personlig skyddsutrustning med kunder inom installation, bygg, industri och tjänsteföretag. Omsättningen uppgår till ca 120 msek. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Johan Berg och Malin Jansson.

Sander Renström Berg rådgivare vid Folksams investering i Infranode

Sander Renström Berg har biträtt Folksam och KPA Pension vid deras miljardinvestering i infrastrukturplattformen Infranode. Folksam och KPA Pension investerar tillsammans med IKEA och Europeiska investeringsbanken (EIB) sammanlagt 3,35 miljarder kronor i Infranode. Folksam är ett av Sveriges ledande försäkringsbolag, som med hög avkastning investerar i ansvarsfulla företag. Infranode är en plattform för infrastrukturinvesteringar i Norden med en investeringshorisont på minst 20 år. Genom kapitaltillskottet från de institutionella investerarna kommer Infranode i första hand rikta in sig på små och medelstora nordiska infrastrukturbolag, med fokus på förnybar energi och projekt inom transportsektorn.

Läs mer här och här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

Johan Berg får 2017 års Client Choice Award för M&A Sweden

Johan Berg har för andra gången fått den internationella utmärkelsen Client Choice Awards i kategorin M&A i Sverige (2015 och 2017). Client Choice är en global undersökning som genomförs av International Law Office och Lexology och baseras på bedömningar från ett stort antal bolagsjurister. Där uppmärksammas advokater som utmärker sig när det gäller klientomsorg och kvalitet i de juridiska tjänsterna. För mer information, se www.clientchoice.com.

Sander Renström Berg rådgivare vid Svenska Handelsfastigheters ytterligare kapitalresning

Sander Renström Berg har biträtt fastighetsbolaget Svenska Handelsfastigheter och Kåpan pensioner försäkringsförening när Svenska Handelsfastigheters ägarkrets utökas med ytterligare en investerare. Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ) går in som ny delägare i bolaget. Genom tre stora och långsiktiga ägare stärks Svenska Handelsfastigheters finansiella handlingsutrymme ytterligare.

Läs mer här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

Kontakta oss

Kontaktinformation

Hör gärna av dig till oss för mer information om oss och våra juridiska tjänster.

,Katarinavägen 19
116 45 Stockholm
O08-50 10 26 70
d08-55 80 15 67