SRB Advokat är en affärsjuridisk advokatbyrå specialiserad inom private equity och företagsförvärv.

Läs mer om våra specialistområden nedan

Kontakta oss

Kontaktinformation

Hör gärna av dig till oss för mer information om oss och våra juridiska tjänster.

,Katarinavägen 19
116 45 Stockholm
O08-50 10 26 70
d08-55 80 15 67

 

service_icon_privequity

PRIVATE
EQUITY

Vi biträder grundare vid fondetableringar i Sverige och utomlands.Vi hjälper till med strukturfrågor, upprättande av relevanta fondavtal, förhandlingar med investerarna i fonden, framtagande av interna avtal m.m.

Läs mer

service_icon_acquisition

FÖRETAGS-
ÖVERLÅTELSER

Vi biträder säljare, köpare och finansiella rådgivare vid köp eller försäljning av aktier eller rörelsegrenar inom olika branscher. Vi genomför såväl due diligence för köpares räkning som säljarens förberedande genomgång av företaget (så kallad säljar-due diligence).

Läs mer


Du kan få hjälp även inom följande områden:

DET ÄR VI SOM ÄR
SRB ADVOKAT

SRB Advokat står för snabb, enkel och tillförlitlig vägledning. I vår verksamhet strävar vi efter ett personligt och professionellt bemötande där engagemang och delaktighet är ledord.

Johan Renström

Johan Renström

Partner & Advokat

Private Equity, företagsförvärv, alternativa investeringar

08-50 10 26 74

0706-024 868Mer om Johan
Johan Berg

Johan Berg

Partner & Advokat

Private Equity, företagsförvärv, tvister, innovationsbolag

08-50 10 26 75

0768-827 812Mer om Johan

Om oss

SRB Advokat är en specialistbyrå med hög senior kompetens vars uppgift är att uppfylla de juridiska och affärsmässiga krav som ställs av våra klienter inom främst private equity, industri och innovation.

Vi erbjuder ett erfaret, specialiserat, samspelt och resurseffektivt alternativ till advokatbyrå-etablissemanget med ett starkt engagemang i våra klienters branscher och praktiska verklighet.

Vår ambition är att vara den ledande svenska advokatbyrån inom våra specialistområden.

Vi förenar det juridiska kunnandet från storbyråerna med drivkraften och engagemanget hos entreprenören.

Kvalitet, specialisering och affärsnytta är viktiga ledord i vår verksamhet.Intresserad av våra tjänster? Kontakta oss här för att se hur vi kan hjälpa till. Kontakta oss

NYHETER

Pressklipp och Event

SRB Advokat har biträtt vid etablering av joint venture

SRB Advokat har biträtt med struktur och villkor vid etablering av Sinoma Fastighets AB, ett svenskt fastighetsbolag med fokus på kontor, lätt industri, lager och logistik. Bolaget förvärvar och tillträder vid årsskiftet en portfölj bestående av 38 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 1,8 Mdkr. Bolaget ägs av Folksamgruppen, Fastighets AB Balder och Redito och förvaltas av ett bolag som ägs till lika delar av Balder och Redito.

Läs mer här. Teamet från SRB Advokat har bestått av Frida Sander (ansvarig delägare), Johanna Gunnarsson och Kristina Lemke.

17 fondinvesteringar hittills 2018

Vi går igenom vårt första halvår och konstaterar att vårt team inom alternativa investeringar hittills i år assisterat såväl svenska som utländska institutioner med totalt 17 fondinvesteringar på totalt över 15 miljarder SEK. Under våren hade vi även premiär för vår seminarieserie inom alternativa investeringar då första modulen i kursen hölls. Vi ser nu fram emot hösten och lika spännande och komplexa uppdrag samt fortsättningen av vår kurs inom alternativa investeringar.

SRB söker biträdande jurist och trainee

SRB Advokat är en affärsjuridisk boutiquebyrå med inriktning mot alternativa investeringar, private equity och M&A. Vi använder juridiken för att tillhandahålla förstklassig affärsmässig rådgivning till våra klienter inom våra respektive specialistområden.

Vi fortsätter att växa och söker därför en biträdande jurist samt en trainee till vår verksamhet inom alternativa investeringar. Majoriteten av våra klienter är stora nordiska institutionella investerare och våra ärenden är ofta av internationell karaktär.

Vi har startat boutiquebyrå eftersom vi är förvissade om att klientens bästa kan åstadkommas med mer affärsnytta genom stark specialisering, mindre team och hög senior närvaro.

Är du den vi söker?

Är du ambitiös, självständig, positiv, pragmatisk, mycket kvalitetsmedveten och van att hantera höga krav? Gillar du pulsen i stora transaktioner? Hugger du i när det behövs och strävar du efter att ständigt utvecklas? Skriver du riktigt bra och obehindrat på svenska och engelska?

Vi ser gärna att du har goda studieresultat samt, vad avser den biträdande juristen, har 2-5 års arbetslivserfarenhet, företrädesvis i form av tingsmeritering och arbete inom alternativa investeringar, M&A eller finansiering på affärsrättslig advokatbyrå.

Vad vi erbjuder

Som en del av teamet inom alternativa investeringar arbetar du självständigt men i grupp och alltid nära Frida. Vi uppmuntrar tidig klientkontakt och ansvarstagande. Vi är i uppbyggnadsfas, vilket betyder att det är korta steg från idé till handling och att alla anställda är engagerade i byråns utveckling och framtid. Vi sitter i vackra nyrenoverade lokaler i Sjömansinstitutets hus vid Slussen med härlig utsikt över Stockholm.

Ansökningsprocessen

Om du tror att du är rätt person är du välkommen att skicka in en ansökan med personligt brev, CV, vitsord och referenser samt betygsutdrag senast den 15 september 2018 till Frida och Kristina på mejl: frida.sander@srbadvokat.se och kristina.lemke@srbadvokat.se.

SRB Advokat har biträtt Folksam vid etablering av ny fond

SRB Advokat har biträtt Folksam vid etableringen av AIPP Folksam Europe II, en fond-i-fond som Folksam lanserat tillsammans med Aberdeen. AIPP Folksam Europe II ska investera i fastigheter och är enbart öppen för bolag inom Folksamgruppen. Avsikten är att investera 300 miljoner euro på den europiska fastighetsmarknaden under de kommande tre till fyra åren med ett initialt belopp om 100 miljoner euro. Investeringarna ska huvudsakligen göras i onoterade fonder, men potentiellt även i joint-ventures och saminvesteringar. Från SRB Advokat medverkade Frida Sander (ansvarig delägare), Johanna Gunnarsson och Kristina Lemke. Ytterligare information om affären kan läsas på följande länk: https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/folksam-och-aberdeen-lanserar-ny-fastighetsfond/

 

SRB Advokat har biträtt Alecta vid investering

SRB Advokat har biträtt Alecta i samband med dess förvärv av aktier i Anticimex. Alecta investerade totalt 1,5 miljarder kronor och investeringen genomfördes i januari 2018 i form av en kombination av stam- och preferensaktier från huvudägaren. Från SRB Advokat medverkade Frida Sander (ansvarig delägare) och Kristina Lemke. Ytterligare information om affären kan läsas på följande länk: https://via.tt.se/pressmeddelande/alecta-har-forvarvat-aktier-i-anticimex-for-15-miljarder-kronor?publisherId=686463&releaseId=2339249

SRB Advokat har biträtt Alecta vid utökat samarbete i Heimstaden Bostad AB

SRB Advokat har biträtt Alecta vid ett utökat samarbete med medägarna i Heimstaden Bostad AB (”Bolaget”), dvs. Heimstaden AB samt Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser. Samarbetet utökas genom att Bolaget genom dotterbolag förvärvar fastighetsportföljer i Norge respektive Danmark vilket omfattar en total transaktionsvolym om ca 24 miljarder kronor. Förvärven finansieras genom bankfinansiering och nyemission av aktier. Från SRB Advokat medverkade Frida Sander (ansvarig delägare) och Kristina Lemke. Ytterligare information om affären kan läsas på följande länk: https://ir.heimstaden.com/sv/pressmeddelanden/heimstaden-koncernen-utokar-samarbetet-i-heimstaden-bostad-ab-och-fortsatter-sin-nordiska-expansion–1555187

SRB Advokat har biträtt AMF vid förvärv

SRB Advokat har biträtt AMF i samband med dess förvärv av aktier i iZettle. Investeringen sker i stamaktier och är ett led i AMFs strävan efter en mer diversifierad portfölj med bättre riskspridning. AMF investerar totalt 1 miljard kronor i iZettle. Från SRB Advokat medverkade Frida Sander (ansvarig delägare), Kristina Lemke och Malin Jansson. Ytterligare information om affären kan läsas på följande länk: https://digital.di.se/artikel/pensionsjattar-investerar-200-miljoner-i-iZettle

SRB Advokat har biträtt vid investering och etablering av skogsfond

SRB Advokat har biträtt Folksam vid investeringen i Silvestica Green Forest. Silvestica är en skogsfond som ska investera i skogstillgångar i Sverige, Finland och Baltikum. Folksamgruppen investerar totalt 50 miljoner euro i fonden. Efter investeringen har Folksam och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv investerat 50 miljoner euro var. Målsättningen är att Silvestica efter 3-5 år ska äga skogstillgångar för 500 miljoner euro. Från SRB Advokat medverkade Frida Sander (ansvarig delägare) och Malin Jansson.

SRB Advokat har biträtt MYBW Office Management vid förvärv

SRB Advokat har biträtt MYBW Office Management i samband med dess förvärv av Office IT Partner Helsingborg AB (namnändrat till MYBW Office Management IT Helsingborg AB). Genom förvärvet expanderar och stärker MYBW Office Management sin position i Öresundsregionen och i Sverige. Från SRB Advokat medverkade Johan Renström och Malin Jansson.

Allmänna villkor

Allmänna villkor för advokatuppdrag – SRB Advokat AB  

1. Allmänt  

Dessa allmänna villkor (Villkoren) är tillämpliga för alla advokatuppdrag som lämnas av klient till SRB Advokat AB (SRB), om inte annat skriftligen överenskommits mellan klienten och SRB.

Dessa Villkor kan komma att ändras från tid till annan. Sådan ändring träder ikraft trettio dagar efter att ändringen meddelats till klienten. Senaste versionen av Villkoren finns alltid på SRBs hemsida.

För SRBs tjänster gäller Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Reglerna, som finns tillgängliga på www.advokatsamfundet.se, har företräde framför dessa Villkor.

Svensk rätt och jurisdiktion ska gälla för SRBs advokatuppdrag. Tvister i anledning av ett advokatuppdrag ska hänskjutas till allmän domstol.

2. Uppdragets omfattning, utförande m.m.

SRB överenskommer kontinuerligt med klienten om tjänsternas omfattning och karaktär, samt om klientens och tredje mans inblandning.

Klienten får via anlitad advokat tillgång till SRBs samlade kompetens i form av samtliga jurister. Flera jurister kan, utifrån uppdragets karaktär, komma att arbeta i varje enskilt uppdrag.

Klientmedel som anförtros SRB förvaltas i enlighet med Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.

SRB erinrar om att sekretess gäller för uppdraget men att SRB till följd av regler om förebyggande av penningtvätt kan ha rapporteringsskyldighet i vissa fall.

3. Arvode, kostnader, betalning m.m.

Om inget annat överenskommits, så fakturerar SRB månadsvis i efterskott för nedlagt arbete enligt den vid var tid gällande timtaxa som fastställts av SRB för advokater och biträdande jurister verksamma på advokatbyrån. Arvodet kan komma att justeras med hänsyn till uppdragets art, omfattning och betydelse, den tid som har lagts ner på uppdraget, den erfarenhet, skicklighet och skyndsamhet som uppdraget har krävt samt arbetets resultat. Vidare förbehåller sig SRB rätt till ersättning för skäliga utlägg och kostnader såsom för kopiering, bud- och resekostnader, skäliga hotellkostnader samt kostnader för avgifter till myndigheter och domstolar. SRB kan välja att fakturera arvode och annan ersättning först sedan uppdraget avslutats.

SRB har rätt att debitera förskott på arvode och annan ersättning för uppdraget. Mervärdesskatt tillkommer på SRB tjänster.

Dröjsmålsränta enligt lag utgår på fakturerat belopp som inte betalas i tid från den dag som infaller trettio dagar från fakturadatum. SRB förbehåller sig vidare rätt att fakturera avgift för påminnelse och inkassokostnad.

4. Uppdragets upphörande

En klient kan när som helst avbryta uppdraget genom skriftligt meddelande därom till SRB. I annat fall upphör uppdraget när uppdragets uppgifter slutförts och full betalning erlagts för utfört uppdrag.

SRB har rätt att frånträda uppdraget när detta är tillåtet enligt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed eller om en faktura inte betalats i tid.

5. Intressekonflikter 

För uppdraget och relationen mellan klienten och SRB gäller vad som anges om intressekonflikter i Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.

6. Ansvar

SRB, som omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring, ansvarar för skada som klient åsamkats enbart om skadan vållats av SRB. SRBs ansvar ska inte i något fall överstiga det vid skadetillfället utfallande försäkringsbeloppet enligt ansvarsförsäkringen.

7. Immateriella rättigheter 

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter avseende arbetsresultatet som SRB genererar för klientens räkning tillhör SRB. Klienten har enbart rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka de tillhandahållits, vilket exkluderar användning för marknadsföring eller för att ge resultatet allmän spridning.

8. Personuppgiftshantering och bevarande av handlingar

Personuppgifter som lämnas till SRB behandlas i syfte att fullgöra ingångna avtal samt för att följa skyldigheter i lag, i annan författning eller i Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Personuppgifter behandlas i enlighet med relevant lagstiftning och reglering.

Om klient har frågor angående vilka personuppgifter som behandlas om klienten så ombedes klienten att kontakta SRB via e-post, telefon eller brev. Ytterligare information om SRBs behandling av personuppgifter finns i vår Personuppgiftspolicy.

Dokument och arbetsresultat som SRB, klienten eller tredje man har tagit fram lagras under uppdragets genomförande av SRB i pappers- och/eller elektronisk form.

Efter uppdragets slutförande kommer SRB att bevara eller hos tredje man lagra relevanta dokument och arbetsresultat som genererats under uppdraget i pappers- och/eller elektronisk form. Dokument och arbetsresultat kommer att lagras åtminstone den tid som krävs enligt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.

Alla originalhandlingar sänds till klienten när uppdraget avslutas, om inget annat överenskommits. SRB har rätt att behålla kopior av originalhandlingarna.