Sander Renström Berg Advokat är en affärsjuridisk advokatbyrå specialiserad inom private equity, företagsförvärv och alternativa investeringar.

Läs mer om våra specialistområden nedan

 

service_icon_privequity

PRIVATE
EQUITY

Vi biträder grundare vid fondetableringar i Sverige och utomlands.Vi hjälper till med strukturfrågor, upprättande av relevanta fondavtal, förhandlingar med investerarna i fonden, framtagande av interna avtal m.m.

Läs mer

service_icon_acquisition

FÖRETAGS-
ÖVERLÅTELSER

Vi biträder säljare, köpare och finansiella rådgivare vid köp eller försäljning av aktier eller rörelsegrenar inom olika branscher. Vi genomför såväl due diligence för köpares räkning som säljarens förberedande genomgång av företaget (så kallad säljar-due diligence).

Läs mer

service_icon_altinvest

ALTERNATIVA
INVESTERINGAR

Vi företräder institutionella investerare vid placeringar i alternativa tillgångar. Det kan t.ex. avse biträde i samband med investering i svensk eller utländsk riskkapitalfond, fastighetsfond eller vid etablerande av ett joint venture för ett visst ändamål.

Läs mer


Du kan få hjälp även inom följande områden:

DET ÄR VI SOM ÄR
SANDER RENSTRÖM BERG

Sander Renström Berg står för snabb, enkel och tillförlitlig vägledning. I vår verksamhet strävar vi efter ett personligt och professionellt bemötande där engagemang och delaktighet är ledord.

Frida Sander

Frida Sander

Partner & Advokat

Private Equity, alternativa investeringar, företagsförvärv, fastighetsbolag

08-50 10 26 73

0735-373 553Mer om Frida
Johan Renström

Johan Renström

Partner & Advokat

Private Equity, företagsförvärv, alternativa investeringar

08-50 10 26 74

0706-024 868Mer om Johan
Johan Berg

Johan Berg

Partner & Advokat

Private Equity, företagsförvärv, tvister, innovationsbolag

08-50 10 26 75

0768-827 812Mer om Johan
Malin Jansson

Malin Jansson

Advokat

Företagsförvärv, private equity, kommersiella avtal

08-50 10 26 70

0736-93 75 10Mer om Malin
Johanna Gunnarsson

Johanna Gunnarsson

Advokat

Private equity, alternativa investeringar, företagsförvärv

08-501 026 72

0707-75 59 70Mer om Johanna
Kristina Lemke

Kristina Lemke

Jur.kand. & biträdande jurist

Private equity, alternativa investeringar, företagsförvärv

0705-20 23 91Mer om Kristina
Per Josephson

Per Josephson

Trainee

Företagsförvärv, private equity, kommersiella avtal

0700-37 37 15Mer om Per

Om oss

Sander Renström Berg är en specialistbyrå med hög senior kompetens vars uppgift är att uppfylla de juridiska och affärsmässiga krav som ställs av våra klienter inom främst private equity, industri, fastigheter och innovation.

Vi erbjuder ett erfaret, specialiserat, samspelt och resurseffektivt alternativ till advokatbyrå-etablissemanget med ett starkt engagemang i våra klienters branscher och praktiska verklighet.

Vår ambition är att vara den ledande svenska advokatbyrån inom våra specialistområden.

Vi förenar det juridiska kunnandet från storbyråerna med drivkraften och engagemanget hos entreprenören.

Kvalitet, specialisering och affärsnytta är viktiga ledord i vår verksamhet.Intresserad av våra tjänster? Kontakta oss här för att se hur vi kan hjälpa till. Kontakta oss

NYHETER

Pressklipp och Event

Sander Renström Berg har biträtt AMF vid förvärv

Sander Renström Berg har biträtt AMF i samband med dess förvärv av aktier i iZettle. Investeringen sker i stamaktier och är ett led i AMFs strävan efter en mer diversifierad portfölj med bättre riskspridning. AMF investerar totalt 1 miljard kronor i iZettle. Från Sander Renström Berg medverkade Frida Sander (ansvarig delägare), Kristina Lemke och Malin Jansson. Ytterligare information om affären kan läsas på följande länk: https://digital.di.se/artikel/pensionsjattar-investerar-200-miljoner-i-iZettle

Sander Renström Berg har biträtt vid investering och etablering av skogsfond

Sander Renström Berg har biträtt Folksam vid investeringen i Silvestica Green Forest. Silvestica är en skogsfond som ska investera i skogstillgångar i Sverige, Finland och Baltikum. Folksamgruppen investerar totalt 50 miljoner euro i fonden. Efter investeringen har Folksam och Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv investerat 50 miljoner euro var. Målsättningen är att Silvestica efter 3-5 år ska äga skogstillgångar för 500 miljoner euro. Från Sander Renström Berg medverkade Frida Sander (ansvarig delägare) och Malin Jansson.

Sander Renström Berg har biträtt MYBW Office Management vid förvärv

Sander Renström Berg har biträtt MYBW Office Management i samband med dess förvärv av Office IT Partner Helsingborg AB (namnändrat till MYBW Office Management IT Helsingborg AB). Genom förvärvet expanderar och stärker MYBW Office Management sin position i Öresundsregionen och i Sverige. Från Sander Renström Berg medverkade Johan Renström och Malin Jansson.

Sander Renström Berg söker en biträdande jurist/advokat och en trainee

Om oss

SRB är en affärsjuridisk boutiquebyrå med inriktning mot alternativa investeringar, private equity, M&A och fastighetsmarknaden. Vi använder juridiken för att tillhandahålla förstklassig affärsmässig rådgivning till våra klienter inom våra respektive specialistområden.

Vi fortsätter att växa och söker därför en biträdande jurist/advokat samt en trainee till vår verksamhet. Samtliga delägare hos oss är skolade i internationell storbyråmiljö och våra klienter och ärenden är av storbyråkaraktär, bl.a. riskkapitalfonder, försäkringbolag, AP-fonder, pensionsbolag, finansiella institutioner och stora/medelstora bolag inom diverse branscher.

Vi har startat boutiquebyrå eftersom vi är förvissade om att klientens bästa kan åstadkommas med mer affärsnytta genom stark specialisering, mindre team och hög senior närvaro.

Är du den vi söker?

Är du ambitiös, självständig, positiv, pragmatisk och mycket kvalitetsmedveten och van att hantera höga krav? Gillar du pulsen i stora transaktioner? Hugger du i när det behövs och strävar du efter att ständigt utvecklas? Skriver du riktigt bra och obehindrat på svenska och engelska? Gillar du goda viner, yoga, skidåkning eller kitesurfing?

Vi ser gärna att du har goda studieresultat samt, vad avser den biträdande juristen, har 1-5 års arbetslivserfarenhet, företrädesvis i form av tingsmeritering och transaktionsarbete på större affärsrättslig advokatbyrå.

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder rådgivnings- och transaktionsarbete för bl.a. några av Sveriges tyngsta klienter inom finans, private equity och på fastighetsmarknaden. Hos oss arbetar du självständigt men i grupp och alltid nära en delägare. Vi uppmuntrar tidig klientkontakt och ansvarstagande. Vi är i uppbyggnadsfas, vilket betyder att det är korta steg från idé till handling, och alla anställda är engagerade i byråns utveckling och framtid. Vi sitter i vackra nyrenoverade lokaler i Sjömansinstitutets hus invid Slussen med vacker utsikt över Stockholm.

Ansökningsprocessen

Om du tror att du är rätt person är du välkommen att skicka in en ansökan med personligt brev, CV, vitsord och referenser samt betygsutdrag senast den 14 september 2017 till Frida Sander frida.sander@srbadvokat.se och Johanna Gunnarsson johanna.gunnarsson@srbadvokat.se.

Tredje AP-fonden väljer SRB Advokat

Vid offentlig upphandling avseende kvalificerade juridiska tjänster har Tredje AP-fonden valt Sander Renström Berg som en av sina juridiska rådgivare inom alternativa investeringar (fondgranskning). Vi är glada och taggade över att få tillhandahålla vår specialistkompetens till ytterligare en professionell, institutionell investerare.

Sander Renström Berg biträder Ahlsell vid förvärvstrippel

Sander Renström Berg har biträtt Ahlsell i samband med ingående av avtal om förvärv av ViaCons svenska VA-verksamhet med en årsomsättning om ca 320 msek. ViaCon ingår i SafeRoad-gruppen. Förvärvet genomförs som en inkråmsöverlåtelse och omfattar bl.a. övertagande av lager, utrustning och tillgångar tillhörande ViaCons VA-verksamhet. Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket. SRB har även biträtt Ahlsell vid förvärv av Svensk Industri & Kommunservice AB, som marknadsför sig under varumärket SIKAB. SIKAB är ett ledande företag i Göteborgsregionen inom yrkeskläder och arbetsskor och har många kunder inom offentlig förvaltning. Vidare har SRB biträtt vid Ahlsells förvärv av Vårgårdabaserade CJ Järn & Maskin med ett brett industrisortiment inom verktyg, maskiner, skyddsutrustning och industriförnödenheter till industrikunder. Från SRB har Johan Berg (ansvarig delägare) och Malin Jansson medverkat.

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid omstrukturering

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid omstrukturering av Heimstaden Bostad i samband med förvärv av fastigheter i Norden till ett sammanlagt värde av ca 30 miljarder kr. Efter genomförda förvärv uppgår koncernens fastighetsvärde till ca 57,5 miljarder kr. Heimstaden Bostad bildades 2013 av Alecta, Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser samt Heimstaden AB (publ.) och har som affärsmodell att tillhandahålla bostadsfastigheter med tydlig fokus på långsiktighet, hög förvaltningskvalitet, hållbarhetsarbete, kompletterat med viss nyproduktion. Sander Renström Berg har biträtt Alecta i samband med etablering och omorganisation av strukturen sedan 2013.

Läs mer här och här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och advokat Johanna Gunnarsson.

Sander Renström Berg biträder Goodbye Kansas vid investeringar

Goodbye Kansas är ett av Sveriges snabbast växande företag inom animations-, spel- och specialeffektsindustrin. Goodbye Kansas har under året gjort ett flertal investeringar och expanderat sin verksamhet, bl.a. genom förvärv av den etablerade mocap/3D-scanning studion Pixel Grinder och investering i spelutvecklaren Fall Damage Studio. Fall Damage Studio består av erfarna spelutvecklare från Electronic Arts där de varit delaktiga i produktioner som Star Wars Battlefront och Battlefield-serien. Sander Renström Berg har genom Johan Berg (ansvarig delägare) och Malin Jansson biträtt Goodbye Kansas vid investeringarna.

Läs mer om Fall Damage Studio här.

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid investering

Sander Renström Berg har biträtt Alecta vid investering i Stadsrum Fastigheter AB genom förvärv av finska Keva. Efter förvärvet äger Alecta och Keva 49 % vardera av bolaget och resterande aktier ägs av HEA Property Holding som förvaltar fastigheterna. Målsättningen är att skapa betydande tillväxt av fastighetsbeståndet genom förvärv och utveckling. Stadsrum Fastigheter är ett svenskt noterat fastighetsbolag som ska förvärva, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i Sverige och som äger ett fastighetsbestånd bestående av citygallerior och blandfastigheter värderade till drygt 2 miljarder.

Läs mer här. Teamet från Sander Renström Berg har bestått av ansvarig delägare Frida Sander och Johanna Gunnarsson.

Sander Renström Berg biträder Forsbergs Fritidscenter och Nalka Invest

Sander Renström Berg Advokat har biträtt Forsbergs Fritidscenter med dess ägare Nalka Invest och grundare i samband med förvärvet av Kalmar Husvagn & Fritid. Bolaget är återförsäljare av husvagnar och husbilar i Kalmarregionen och omsättningen uppgick 2016 till ca 120 msek. Genom förvärvet expanderar Forsbergs Fritidscenter sin verksamhet till Kalmar. Förväntad omsättning för Forsbergs Fritidscenter efter förvärvet är ca 850 msek. Från Sander Renström Berg medverkade Johan Berg (ansvarig delägare) och Malin Jansson.

Kontakta oss

Kontaktinformation

Hör gärna av dig till oss för mer information om oss och våra juridiska tjänster.

,Katarinavägen 19
116 45 Stockholm
O08-50 10 26 70
d08-55 80 15 67